Jätkäsaaressa on runsaasti rakennusoikeutta jäljellä / Kuva: Julius Konttinen, © Helsinki Marketing / Natura Viva

Tonttivarantokatsaus: rakennusoikeutta on pääkaupunkiseudulla runsaasti jäljellä

Rakennusoikeutta on jäljellä useiden kymmenien tuhansien asuntojen rakentamiseen pääkaupunkiseudulla. Seudun asuntotuotannon mahdollisuudet ovat asemakaavatilanteen puolesta turvattu lähivuosiksi, vaikka käyttämättömän asuinrakennusoikeuden määrä ei kasvanut viime vuonna, selviää HSY:n julkaisemasta tonttivarantokatsauksesta. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tuottaa kahdesti vuodessa avoimena datana paikkatietoaineiston, joka esittää voimassa olevien asemakaavojen käyttämättä olevan rakennusoikeuden Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

Asumiseen tarkoitetun varannon määrässä ei tapahtunut isoja muutoksia vuonna 2018. Kokonaisvaranto väheni hieman, koska pientalojen rakentamiseen tarkoitetun varannon määrä laski enemmän kuin kerrostalojen rakentamiseen tarkoitettu varanto kasvoi.

Asemakaavoitus on asumisen osalta erittäin kerrostalovaltaista. Kerrostalovarannon osuus varannosta on ollut jo pitkään kasvussa pientalovarannon vähentyessä. Helsingissä kerrostalovarannon määrä on jo lähes kaksinkertainen pientalovarantoon verrattuna.

Postipuistossa uutta kerrostalovarantoa

Selvästi isoin, uusi kerrostalovarannon keskittymä pääkaupunkiseudulla on Postipuisto Pasilassa. Postipuiston asemakaava tuli voimaan vuonna 2018. Helsingissä isoja kerrostalovarantoja on myös esimerkiksi Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa. 

Pientalovaranto on melko tasaisesti jakautunut ympäri pääkaupunkiseutua.

Jäljellä olevat rakennusoikeudet on aineistossa luokiteltu kuuteen eri luokkaan, jotka ovat asumisen osalta pientalot ja kerrostalot ja muun rakentamisen osalta liike- ja toimistorakennukset, teollisuus- ja varastorakennukset, julkisen rakentamisen rakennukset ja kuudentena luokkana edellä mainittujen ulkopuolelle jäävät.

Avoimen datan tonttivarantoaineisto tuotetaan korttelikohtaisesti, joten se mahdollistaa tietyn alueen yleistilanteen tarkastelun. Aineistoa voi katsella osoitteessa kartta.hsy.fi ja sen voi myös ladata itselleen latauspalvelusta.

Lisää aiheesta:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tiedote

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2019 (pdf)


JAA