Yhtenäinen kaupunkipyöräpalvelu suunnitteilla Helsingin seudun liikenteen alueelle

HSL valmistelee seudullista kaupunkipyöräpalvelua käyttöönotettavaksi vuonna 2026. Suunnitelmissa on saada seudulle yhtenäinen kaupunkipyöräpalvelu, joka sidotaan entistä tiiviimmin osaksi joukkoliikenneverkkoa. Seudullinen palvelun myötä kuntarajoilta poistuisi esteet ja liikkuminen sujuisi paremmin yli kuntarajojen.

Kaupunkipyörät täydentävät joukkoliikenteen matkaketjua ja parantavat joukkoliikenteen saavutettavuutta. Noin puolet kaupunkipyörien käyttäjistä tekee vähintään silloin tällöin osan matkasta kaupunkipyörällä ja osan joukkoliikenteellä.

HSL kysyi jäsenkuntiensa näkemyksiä siitä, miten kaupunkipyöräpalvelua halutaan jatkaa nykyisten sopimusten päätyttyä vuonna 2025. Enemmistö kunnista kannatti mallia, jossa kaupunkipyörien kustannukset ja tuotot jaetaan kunnille aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Kunnat voivat uudessa mallissakin valita, ottavatko ne kaupunkipyörät käyttöön ja kuinka laajasti ne sen tekevät. Kunnat päättävät myös asemien sijoittamisesta oman kuntansa alueella. Kunta vastaa myös katuinfrasta, mahdollisista sähköyhteyksistä, lupien hakemisesta sekä mainospaikkoihin liittyvistä neuvotteluista. Toimintatapa on siis käytännössä samanlainen kuin bussipysäkkien ja katosten osalta.

Yhtenäinen tekninen järjestelmä toisi HSL:n mukaan merkittäviä resurssi- ja kustannussäästöjä. Asiakkaille palvelu on helpompi ja selkeämpi: he selviävät yhdellä kirjautumisella, minkä jälkeen heillä on käytettävissään koko seudullinen pyöräjärjestelmä. Valmistelun yhteydessä selvitetään myös, millä tavalla nykyistä palvelua pitäisi kehittää: laajennetaanko esimerkiksi kauden voimassaoloaikaa ja otetaanko palveluun mukaan sähköpyöriä tai tavarapyöriä.

Vuoden 2022 aikana HSL suunnittelee kaupunkipyöräpalvelun yhteistyömallia jäsenkuntien kanssa. HSL:n hallitus päättää myöhemmin erikseen mahdollisen kilpailutuksen käynnistämisestä ja palvelun tilaamisesta.

Lisää aiheesta
HSL