Kuva: Emilia Kangasluoma

Haku iltapäivätoimintaan on alkanut

Nyt on aika hakea koululaisten iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1.–2.-luokkalaiset sekä ylempien luokkien erityisen tuen oppilaat. Kaupunki toteuttaa toiminnan yhdessä järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Hakuaika lukuvuoden 2022–2023 koululaisten iltapäivätoimintaan on 21.3.–22.4.2022.

Toiminnassa tehdään kiinteää yhteistyötä koulun ja huoltajien kanssa. Tämä edesauttaa iltapäivätoiminnan ryhmien muodostamista ja lasten sijoittelua ryhmiin. Huomiota kiinnitetään erityistä tukea tarvitsevien ja eri kulttuuritaustaisten lasten osallistumisen edistämiseen. Tavoitteena on muodostaa jokaisen lapsen päivästä ehjä kokonaisuus. Toimintaa järjestetään kouluissa ja muissa kouluja lähellä olevissa toimintaan soveltuvissa tiloissa, kuten esimerkiksi osassa leikkipuistoista.

Asiakasmaksut lukuvuonna 2022–2023 ovat: 100 euroa kuukaudessa (kello 16 päättyvä toiminta) ja 120 euroa kuukaudessa (kello 17 päättyvä toiminta). Asiakasmaksuun on mahdollista hakea maksuhuojennusta.

Toiminta alkaa syyslukukauden ensimmäisenä koulupäivänä elokuussa ja sitä järjestetään koulujen työ- ja loma-aikojen mukaisesti.

Iltapäivätoiminnan toimintapaikat ja hakuohjeet löytyvät hel.fi/iltapaivatoiminta.

Koululaisten iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista toimintaa. Se perustuu Opetushallituksen laatimiin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin sekä Helsingin kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan.

Leikkipuistojen koululaisten toiminta

Osassa leikkipuistoista toiminta jatkuu vielä lukuvuonna 2022–2023 varhaiskasvatuslain mukaisena koululaisten toimintana. Syksyn 2022 kouluikäisten leikkipuistotoimintaan ilmoittaudutaan 21.3.2022 alkaen paperilomakkeella suoraan toimintaa järjestävään puistoon.

Leikkipuistojen varhaiskasvatuslain mukaista koululaisten toimintaa järjestävät puistot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät: www.hel.fi/leikkipuistot/koululaiset

Lisätiedot

Leena Palve-Kaunisto, aamu ja iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö, leena.palve@hel.fi. p. 09 310 86809
Johtavat leikkipuisto-ohjaajat