Leikkipuisto

Helsinki korvaa myös yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja

Helsinki linjasi maanantaina 30. maaliskuuta yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien asiakasmaksumenetysten korvauksista. Kaupungin järjestämän varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on jo aiemmin päätetty hyvittää täysimääräisesti.

Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa on tarkoituksenmukaista, että myös yksityisistä päiväkodeista poissaolevien lapsien asiakasmaksua hyvitetään. Helsingin kaupunki päätti maksaa korvauksena yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajille lasten poissaoloista aiheutuneista asiakasmaksumenetyksistä enintään 289 euroa kuukaudessa, joka on kunnallisen asiakasmaksun enimmäismäärä. Korvauksen edellytys on, että yksityinen palveluntuottaja on alentanut perheen asiakasmaksua korvattavalla summalla. Lasta koskevan hoitosopimuksen on oltava voimassa sinä ajanjaksona, jolta korvausta haetaan.

Kaupunki edelleen suosittelee, että perheet pitävät lapset kotihoidossa mahdollisuuksien mukaan.

Lisää aiheesta

Kasvatuksen ja koulutuksen asiakasmaksuja hyvitetään

Kuva: Marja Väänänen