Kaksi oppilasta ja opettaja luokassa

Helsinki nopeutti englanninkieliseen perusopetukseen hakeutumista – koulupaikkaa voi hakea ympäri vuoden

Helsinki on sujuvoittanut kaupunkiin muuttavien kansainvälisten perheiden hakeutumista englanninkieliseen perusopetukseen. Aiemmin kerran vuodessa järjestetyn haun rinnalle on avattu uusi jatkuvan haun väylä. Tämä mahdollistaa englanninkieliseen perusopetukseen hakemisen koko lukuvuoden ajan.

Jatkuva haku englanninkieliseen perusopetukseen on tarkoitettu ilman koulupaikkaa oleville lapsille, jotka ovat aikaisemmin opiskelleet englanninkielisessä Suomen perusopetukseen rinnastettavassa opetuksessa ulkomailla tai Suomessa. Mikäli koulussa on tilaa, koulupaikka voidaan myöntää Helsingissä asuvalle lapselle, jolla on koulun arvion mukaan riittävä kielitaito opiskella englanninkielisessä perusopetuksessa.

Jatkuva haku mahdollistaa eheän opinpolun

“Uudistuksen avulla Helsingin kaupunki haluaa mahdollistaa kansainvälisten perheiden pääsyn perusopetuksen piiriin mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti. Jatkuvan haun väylä auttaa meitä varmistamaan, että kansainvälisten perheiden lapsilla on yhtäläinen mahdollisuus eheään opinpolkuun Helsingissä, kielellä jota he jo osaavat”, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Ympärivuotinen jatkuva haku mahdollistaa myös sen, että lapsen kielitaito voidaan testata aiempaa nopeammalla aikataululla. Näin ollen myös koulupaikka voidaan myöntää nopeammin, mikäli loputkin hakukriteerit täyttyvät.

Paikan englanninkielisessä perusopetuksessa voi saada, jos nämä kriteerit täyttyvät:

  • Lapsi on aiemmin opiskellut englanninkielisessä Suomen perusopetukseen rinnastettavassa opetuksessa ulkomailla tai Suomessa
  • Lapsi on ilman koulupaikkaa (hän ei ole kirjoilla missään koulussa Helsingin sisällä)
  • Lapsi asuu Helsingissä
  • Koulu on arvioinut, että oppilaalla on riittävä kielitaito osallistua opetukseen
  • Englanninkielistä perusopetusta tarjoavassa peruskoulussa on vapaita paikkoja

Lisätiedot jatkuvasta hausta:

Elena Silverang
koulutuskoordinaattori
eduguidance@hel.fi, puh. 09 310 28393
Helsingin kaupunki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala