Info

Kallion ala-asteella siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin

Kallion ala-asteen yleisopetuksessa olevat 4.-6. luokkien oppilaat siirtyvät poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin koulussa todettujen koronatapausten vuoksi. Luokat siirtyvät etäopiskeluun 23.3.-1.4.2021 väliseksi ajaksi. Koulun muut oppilaat jatkavat lähiopetuksessa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen teki perusopetuslain perusteella päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin Kallion ala-asteella keskusteltuaan koulun rehtorin sekä sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologisen toiminnan kanssa. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt koskevat vuosiluokkien 4.-6. luokkien oppilaita ja ovat voimassa 23.3.-1.4.2021.

Kallion ala-asteella on lähes 500 oppilasta, joista etäopetukseen siirtyy noin 200 oppilasta. Etäopetukseen siirtyminen varmistaa opetuksen turvallisen sujumisen. Kallion ala-asteella digitaalisia oppimisympäristöjä käytetään säännöllisesti opetuksessa ja oppilailla on valmius etäopiskeluun siirtymiseen. Koulu toimittaa tarkemmat ohjeet huoltajille Wilma-järjestelmän kautta.

Koulun muut oppilaat jatkavat koululla lähiopetuksessa.