Kannelmäen peruskoulussa siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin

Kannelmäen peruskoulussa siirtyy yksi luokka tiistaina 23.3.2021 poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin koronatapausten vuoksi. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt koskevat luokkaa 6E ajalla 23.3.-1.4.2021, jolloin luokka opiskelee etäyhteyksiä hyödyntäen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen teki perusopetuslain perusteella päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin Kannelmäen peruskoulussa keskusteltuaan koulujen rehtorin sekä sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologisen toiminnan kanssa.

Päätös etäopetukseen siirtymisestä varmistaa opetuksen turvallisen sujumisen. Helsingin kouluissa on kerrattu erilaisten digitaalisten oppimisympäristöjen osaamista ja tehty valmisteluja etäopetukseen siirtymisen varalta.

Koululounas tarjotaan etäopiskeluun siirtyville eväskassien muodossa. Lisätietoa eväskassien jakamisesta sekä muista etäopiskeluun liittyvistä asioista lähetetään huoltajille Wilma-viesteillä.

Kannelmäen peruskoulu toimii neljässä toimipisteessä ja oppilaita on noin 1090. Koulun muut luokat luokka-asteilla 1-6 ja erityisen tuen oppilaat jatkavat lähiopetuksessa.