Kuva: Aki Rask

Mahdollisuus kommentoida Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman luonnosta

Varhaiskasvatussuunnitelma on helsinkiläisiä varhaiskasvatuksen toimijoita velvoittava asiakirja, joka kattaa varhaiskasvatuksen kaikki toimintamuodot ja velvoittaa myös yksityisiä palvelutuottajia. Uudet valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet julkaistiin helmikuussa 2022. Helsinki ja muut kunnat päivittävät omat varhaiskasvatussuunnitelmansa vastaamaan perusteita. Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma koostuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisällöstä sekä helsinkiläisen varhaiskasvatuksen ominaispiirteistä ja toimintatavoista.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2022. Kuntalaisilla on mahdollisuus kommentoida Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman 2022 luonnosta 24.4.2022 saakka. Korjaus- tai täydennysehdotukset ja kommentit kirjataan lomakkeelle, jonka linkki on luonnoksen etusivulla.

Kommentarer till planen för småbarnspedagogik i Helsingfors 2022 kan även besvaras på svenska.

Varhaiskasvatussuunnitelma hyväksytään Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa toukokuussa ja ruotsinkielisessä jaostossa kesäkuussa. Tämän jälkeen varhaiskasvatussuunnitelma kuvitetaan, taitetaan ja painetaan julkaisuksi. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2022.

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman luonnos

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet