Sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen ja kouluun onnistui menestyksellisesti Astin kautta

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan digitaaliset palvelut kehittyvät. Keväällä 2022 helsinkiläisille huoltajille osoitettiin lapsen esiopetuspaikkaa Asti-asiointipalvelun kautta. Myös peruskoulun aloittavilla helsinkiläislasten huoltajilla oli mahdollisuus ilmoittaa lapsi lähikouluun sähköisesti. Kummastakin palvelusta huoltajat antoivat erinomaista palautetta.

Lapsen esiopetuspaikkaa osoitettiin huoltajille tänä vuonna ensimmäistä kertaa Asti-asiointipalvelun kautta.

– Edellisinä vuosina testasimme tekstiviestipalvelua ja saimme kokemusta esiopetuspaikan tarjoamisesta huoltajille ilman erillistä hakua. Myönteisen palautteen teimme tästä vakituisen toimintamallin Asti-asiointipalveluun, kertoo toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Esiopetuspaikka osoitettiin yhteensä 4 396 kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajalle. Näistä 89 prosenttia otti vastaan tarjotun esiopetuspaikan vastaan.

Asti-asiointipalvelu ja Suomi.fi-viestit toimivat alkuvuoden aikana onnistuneesti myös lapsen ilmoittamisessa peruskoulun 1. luokalle omaan lähikouluun. Tämä oli toinen kerta, kun huoltajalla oli mahdollisuus tehdä ilmoittautuminen Asti-asiointipalvelun kautta. Tänä vuonna 4 250 huoltajaa 6 400:sta käytti tätä mahdollisuutta.

”Voiko tämä olla näin helppoa?”

Huoltajien oli mahdollista antaa palautetta Asti-asiointipalvelusta ilmoittautumisen yhteydessä. Esiopetuspaikan vastaanottaneista huoltajista 87 prosenttia oli joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Asti-asiointipalveluun. ”Voiko tämä olla näin helppoa?” todettiin eräässä palautteessa.

Myös lapsen ilmoittamisesta lähikouluun huoltajat antoivat palautetta, ja heistä 70 prosenttia kertoi olevansa joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Astiin.

– Voimme pitää näitä tuloksia erinomaisena. Halusimme helpottaa esiopetukseen ja kouluun ilmoittautumista ja onnistuimme tässä. Nämä kokemukset rohkaisevat meitä jatkamaan digitaalisten palveluiden kehittämistä, Järvenkallas arvioi.

Asti-asiointipalvelu on Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uusi digitaalinen asiointipalvelu. Toimialalle rakennetaan tällä hetkellä tietojärjestelmäkokonaisuutta ja Astin kaltaisia muitakin uusia digitaalisia palveluita.

Palveluiden rakentaminen perustuu Helsingin kaupungin strategiaan ja digitalisaatio-ohjelmaan. Tavoitteena on toimivat digitaaliset palvelut sekä selkeämpi ja yhdenmukaisempi yhteydenpito ja asiointi kaupungin kanssa. Digitaalisia palveluita tuodaan tarjolle koko oppimisen elinkaaren ajaksi, eli varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin saakka.