Siirtyminen eskarista kouluun on Helsingissä suunniteltu huolella

Eskarista koululaiseksi siirtyminen on jännittävä juttu – sekä lapselle että huoltajalle. Helsingin päiväkodit ja koulut tekevät tiivistä yhteistyötä sujuvan siirtymän varmistamiseksi.

Päiväkotien ja koulujen yhteistyötä syventämällä tuetaan lapsen siirtymistä kouluun ja turvallisen koulupolun aloitusta. Suunnitelmallisella yhteistyöllä voidaan huomioida lasten yksilölliset oppimisvalmiudet ja tarpeet. Tavoitteena on, että kouluun siirtyminen ei tunnu lapsesta vieraalta tai pelottavalta.

Päiväkodeissa järjestettävän esiopetuksen ja koulun yhteistyö konkretisoituu ryhmien yhdessä oppimisessa, joka pohjautuu esi- ja perusopetuksen yhteisiin teemoihin ja tavoitteisiin. Esi- ja alkuopetuksen ryhmät voivat esimerkiksi yhdessä tutkia kevään merkkejä luonnossa tai tuottaa yhteisiä tarinoita oman taitotasonsa mukaisesti.

Yhdessä oppimisen myötä lapsi hahmottaa itsensä aktiiviseksi toimijaksi ja tuntee kuuluvansa yhteisöön. Lapset ja aikuiset tutustuvat toisiinsa ja koulun ja päiväkodin toimintakulttuurit muotoutuvat yhtenäisiksi.

Yhdessä oppimisen lisäksi esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön kuuluu oppijoiden tuen tarpeen arviointia ja suunnittelua sekä tiedonsiirtoa tulevista koululaisista. Päiväkodin henkilökunnalle on kertynyt paljon tietoa lapsen oppimisvalmiuksista, ja näitä tietoja siirretään koululle huoltajien suostumuksella.

Huoltajilla on tärkeä rooli lapsen koulun aloituksessa

Huoltaja tuntee lapsensa parhaiten ja tietoa kannattaa jakaa myös koululle. Uusi videomme kertoo, miten huoltajat voivat tukea lastaan koulun aloituksessa.

Videot (linkit vievät Youtubeen):
Uuden edessä - Koulun aloittaminen Helsingissä
Att börja skolan i Helsingfors – Ett nytt äventyr börjar

(Tulossa myös video, jossa on tekstitys englanniksi)