Päiväkodin johtaja Mia Ahlskog kuvassa varhaiskasvatuksen opettajan kanssa, joka on hämähäkkimies-naamiaisasussa.

Sosionomi huomioi varhaiskasvatuksessa koko perheen

Daghemmet Elka -päiväkodin johtaja Mia Ahlskog avaa päiväkodin ovet Munkkiniemessä leveästi hymyillen. Päiväkodin tunnelma on juhlava, sillä käynnissä on vappukarkelot ja naamiaiset! Lapset ovat saaneet pukeutua haluamaansa naamiaisasuun, ja myös henkilökunta on panostanut päivään. Ei sitä ihan joka päivä näe Hämähäkkimiestä päiväkodissa vierailulla, ja tapahtuma saakin lapset täyteen innostusta ja iloa.

Mia Ahlskog valmistui sosionomiksi vuonna 2006. Sosionomille tärkeitä taitoja ovat hyvä eettinen suhtautumistapa, kyky kohdata erilaisia ihmisiä, yhteiskunnan ja sosiaalihuollon palvelujärjestelmän tuntemus sekä valmius kehittyä työn ohella. Sosionomiopinnot ovat monipuoliset, ja ne kattavat kaiken henkilökohtaisesta kehityksestä yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Ahlskog on myös jatko-opiskellut ja suorittanut ylemmän sosionomitutkinnon. Hän sanoo, että ylempi sosionomitutkinto keskittyy johtamisen edellytysten ja esihenkilötaitojen vahvistamiseen, joita hän on uransa aikana tarvinnut paljon.

Lain mukaan viimeistään 31.7.2023 valmistuvilla sosionomeilla on pätevyys työskennellä varhaiskasvatuksen opettajina. Tulevaisuudessa työnantajien ja kuntien on suunniteltava, miten varhaiskasvatuksessa voidaan hyödyntää sosionomien erityisosaamista parhaalla mahdollisella tavalla.

Sosionomilla on laaja työkenttä

Varhaiskasvatuksen keskeinen tehtävä on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista. Varhaiskasvatuksen on edistettävä tasa-arvoa, yhdenvertaista kohtelua, syrjimättömyyttä sekä monimuotoisuuden, sosiaalisen osallisuuden ja yhteisön arvostamista – kaikkea, mitä lapsi tarvitsee tulevaisuudessa.

Sosionomilla on alalla hyvin erityinen asema. Sen lisäksi, että hän tukee lasta oppimisessa, kiinnittää hän huomiota myös kaikkeen lapsen ympärillä olevaan. Mia Ahlskog korostaa, että jotta lapsi voi hyvin, voi oppia ja jatkaa oppimista, on myös varmistettava perheen hyvinvointi.

Jo sosionomiopintojen aikana opiskelija suuntautuu moniammatilliseen työskentelyyn ja tunnistamaan, millaisia tukivaihtoehtoja yhteiskunnassa on lapsen kasvun ja kasvatuksen avuksi. Opinnot ovat vaikuttaneet myös siihen, miten Ahlskog nyt esihenkilönä ja päiväkodin johtajana toimiessaan ajattelee työntekijöitään ja poimii tiimin osaamisesta ne osat, jotka vahvistavat sitä.

Tulevaisuuden toivot vastassa työpaikalla

”Positiivisuus on ehdottomasti parasta työssäni”, Ahlskog sanoo. ”Mikään ei lämmitä sydäntä enemmän kuin lapset, jotka tapaan joka aamu töihin tullessani. Joskus sitä pysähtyy oivaltaessaan, että edessä seisoo tulevaisuuden toivo. Se antaa uskomattoman määrän motivaatiota ja inspiraatiota, kun näkee, missä asemassa itse on ja mitä vaikutusmahdollisuuksia minulla on, jotta lapsilla olisi hyvä tulevaisuus. Siinä konkretisoituu tehtävämme ydin”, Ahlskog jatkaa.

Ahlskog korostaa, että varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen opettaja täydentävät toisiaan osaamisellaan. Tarvitsemme myös tulevaisuudessa sosionomin osaamista perheiden kohtaamisessa sekä koko ryhmän ja ryhmäyhteisön huomioimisessa. Siksi onkin tärkeää tarkastella huolellisesti sitä, miten sosionomeja voidaan jatkossa hyödyntää parhaiten varhaiskasvatuksen maailmassa.


Pääkuva:  Mia Ahlskog, Munkkiniemessä sijaitsevan Daghemmet Elka -päiväkodin johtaja, yhdessä Hämähäkkimiehen eli varhaiskasvatuksen opettaja Sebastian Fredrikssonin kanssa.

Teksti ja kuva: Vilhelm Forss