Oppilaat opiskelevat luokassa.

Syyslukukausi alkaa Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa lähiopetuksena

Suomenkieliset peruskoulut aloittavat toimintansa Helsingissä torstaina 13.8. ja ruotsinkieliset tiistaina 18.8. Myös lukiot noudattavat samaa aikataulua. Varhaiskasvatuksessa kesällä kiinni olleet päiväkodit avautuivat maanantaina 3.8. Uusia ekaluokkalaisia on Helsingin kaupungin kouluissa 6 000.

Perusopetukseen osallistuu kaiken kaikkiaan yli 45 000 oppilasta. Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuu noin 28 000 lasta ja lukioissa ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opiskelee yli 22 000 opiskelijaa. Työväenopiston ja Arbiksen kursseille osallistuu yli 100 000 henkilöä. Työväenopistojen kurssi-ilmoittautumiset alkoivat 10.8.

Kouluissa ja oppilaitoksissa opetus alkaa lähiopetuksena. Hygieniaohjeita noudatetaan edelleen tarkasti. ”Olemme seuranneet koronatilanteen kehittymistä ja noudatamme toiminnassamme opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeistusta, jotta opetus järjestetään mahdollisimman turvallisesti”, kertoo toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Helsinki on tehnyt valmiiksi suunnitelmat poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä, jos koronatilanne ja opetuksen turvallinen järjestäminen sitä edellyttävät. ”Voimme siirtyä perusopetuksessa tarvittaessa nopeasti poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, joita juhannuksen jälkeen hyväksytty perusopetuslain muutos mahdollistaa. 1.–3.-luokkalaiset sekä erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat ovat koko ajan lähiopetuksessa ja isommat koululaiset tarvittaessa vuorottelevat lähi- ja etäopetuksen välillä. Samoin lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa voidaan ottaa kevään tapaan käyttöön verkko- ja etäopetusta tilaväljyyden aikaansaamiseksi. Työväenopistoissa olemme lisänneet lähiopetuksen lisäksi erilaisia etäkursseja, joista saimme keväällä hyvää kokemusta”, kertoo toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. Helsingissä päätöksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä tekee toimialajohtaja.

Varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa noudatetaan edelleen keväällä tutuksi tulleita toimintatapoja. ”Lapsiryhmät esimerkiksi vuorottelevat ruokailussa ja ulos lähtiessä vältetään suuria lapsiryhmiä eteistiloissa. Vältämme edelleen ryhmien yhdistelemistä ja huoltajia on kehotettu pitämään flunssaoireiset lapset kotihoidossa”, Pohjolainen toteaa. Päiväkodeissa aloittavat uudet lapset voivat kuitenkin rauhassa tutustua toimintaan huoltajan kanssa. ”Hyvä ja luottamuksellinen alku varhaiskasvatuksessa on tärkeää, ja tämänkin pystymme hoitamaan turvallisesti pitämällä turvavälejä ja porrastamalla tutustumista”.

Helsingin kevään etäoppimisjaksolle hyvää palautetta asiakaskyselyssä

Helsinki kartoitti keväällä etäoppimisjakson sujumista peruskouluissa koululaiskyselyllä. Peräti 85 prosenttia kyselyyn vastanneista 1.–3.-luokkalaisista kertoi koulunkäynnin sujuneen etäkoulussa hyvin tai erittäin hyvin. 4.–9.-luokkalaista 61 prosenttia kertoi pitäneensä etäopiskelusta melko paljon tai hyvin paljon. Jos tulosta vertaa normaalioloihin, vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä 4.–5.-luokkalaisista 79 prosenttia ja 8.–9.-luokkalaisista 60 prosenttia sanoi pitävänsä koulunkäynnistä.

Suurin osa oppijoista sai etäopetuksen aikana tarvitsemaansa apua koulutehtäviin opettajaltaan. 81 prosenttia 1.–3.-luokkalaisista vastasi olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen siihen, miten sai opettajalta apua. Vanhempien oppilaiden osalta tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten osuus nousi 84 prosenttiin. 52 prosenttia 4.–9.-luokkalaisista vastasi olleensa päivittäin ja 36 prosenttia monta kertaa viikossa yhteydessä opettajaan.

”Saimme kyselystä arvokasta tietoa. Isompien koululaisten kohdalla tiivistämme yhteydenpitoa, jos etäopetukseen palataan. Opettajat tekivät keväällä hienoa työtä, ja nyt olemme entistä valmiimmat erilaisten etäopetuksen käytäntöjen hyödyntämiseen”, Pohjolainen toteaa.

Lisätietoja kyselystä

Kuva: Helsingin kaupunki.

Lisää aiheesta:

Kouluravintoloissa alkavaan lukuvuoteen on valmistauduttu huolella

Tempaus kouluvuoden alussa: jätä autolla turvaväli ennen suojatietä