Lapsi katsoo kiikareiden läpi

Tietoa Helsingin kaupungin kasvatuksesta ja koulutuksesta Ukrainasta tuleville

Lue uutinen ukrainaksi / Українською мовою нижче: Information about education in Helsinki for people arriving from Ukraine, Інформація про освіту в місті Гельсінкі для тих, хто прибуває з України

Helsingin kaupunki toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi varhaiskasvatukseen ja kouluun. Tarjoamme myös suomen- ja ruotsin kielen opetusta aikuisille. Paras vaihtoehto lapselle, joka ei osaa suomea tai ruotsia on paikka valmistavassa opetuksessa, jossa opitaan kieltä ja muita oppiaineita.

Lasten ja nuorten koulutus on Suomessa maksutonta. Jokaiseen esiopetus- ja koulupäivään kuuluu maksuton lämmin ateria. Lapset ja nuoret saavat maksutta opetuksessa käytettävät kirjat ja muut materiaalit.

Varhaiskasvatuksesta peritään maksuja perheen tulojen mukaan. Varhaiskasvatus voi olla pienituloisille myös maksutonta. Varhaiskasvatuspäivään päiväkodissa ja perhepäivähoidossa sisältyy lämmin ateria.

Lisätietoa palveluistamme saat myös kaupungin verkkosivuilta hel.fi, welcome.helsinki sekä infofinland.fi


Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus

Seuraavassa on kuvattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palvelut, joihin Ukrainasta saapuva voi hakea. Lapsi joka ei osaa suomea tai ruotsia aloittaa koulun tai esiopetuksen niin kutsutussa valmistavassa opetuksessa, jossa tavoitteena on oppia suomea tai ruotsia ja opiskella myös muita oppiaineita.

VARHAISKASVATUS (0–5-vuotiaat)

Lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Alle kouluikäiselle lapselle voidaan hakea varhaiskasvatuspaikkaa. Hakemuksen käsittelyaika on 4 kuukautta ja äkillisessä työllistymistilanteessa 2 viikkoa. Varhaiskasvatuspaikan hakemisesta saa tietoa varhaiskasvatuksen palveluohjausyksiköstä: varepalveluohjaus@hel.fi Puh. 09 310 80488 (Ma-Pe klo 9-15)

LEIKKIPUISTOJEN TOIMINTA

Lapsiperheille järjestetään monipuolista toimintaa leikkipuistoissa eri puolilla Helsinkiä. Puistoissa on työntekijöitä, jotka ottavat perheet vastaan ja kertovat toiminnasta. Joissakin puistoissa on myös suomen kielen kursseja lasten vanhemmille. Leikkipuistojen toimintaan kaikki ovat vapaasti tervetulleita. Iltapäivisin leikkipuistoissa on koululaisia ohjatussa iltapäivätoiminnassa. Lisätietoa leikkipuistotoiminnasta Nina Vuori 050 3485351 ja Teemu Kariaho 050 3485350

ESIOPETUS (5- tai 6-vuotiaat)

Esiopetus alkaa sen vuoden elokuussa, jolloin lapsi täyttää 6 vuotta. Lapsella on oikeus esiopetukseen lähellä asuinpaikkaa olevassa päiväkodissa. Esiopetusta järjestävästä päiväkodista saa tietoa varhaiskasvatuksen palveluohjausyksiköstä: varepalveluohjaus@hel.fi Puh. 09 310 80488 (Ma-pe klo 9-15)

PERUSOPETUS (7–16-vuotiaat)

Perusopetus alkaa sen vuoden elokuussa, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta. Kaikilla Helsingissä asuvilla peruskouluikäisillä lapsilla on oikeus käydä koulua. Oppilaille, jotka eivät vielä osaa suomen tai ruotsin kieltä tarjotaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. Opetuksen tarkoitus on opetella suomen tai ruotsin kielen alkeet ja tutustua suomalaiseen kouluun.

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden valmistava opetus järjestetään oppilaan omassa, osoitteen mukaisessa koulussa. Valmistavan opetuksen ilmoittautumislomake viedään oman alueen peruskoulun, eli lähikoulun rehtorille.

Kolmannesta luokasta alkaen, eli 9-17 vuotiaiden oppilaiden opetus suomenkielisessä perusopetuksessa järjestään valmistavan opetuksen ryhmissä. Näitä ryhmiä on eri puolella Helsinkiä. Ilmoittautumislomake suomenkieliseen valmistavan opetuksen ryhmään lähetetään suojatulla sähköpostilla osoitteeseen: valmistavaopetus@hel.fi

Ruotsinkieliseen valmistavaan opetukseen voi ilmoittautua ottamalla suoraan yhteyttä kouluun.

Lisätietoa valmistavasta opetuksesta: valmistavaopetus@hel.fi , pedagoginen asiantuntija Leeni Siikaniemi puh. 09 310 86212

Tietoa huoltajille perusopetuksesta eri kielillä

Tietoa huoltajille perusopetuksesta eri kielillä Helsingissä, koulutuskoordinaattori Elena Silverang puh. +358 9 310 28393, sähköposti eduguidance@hel.fi.


Suomen ja ruotsin kielen opiskelu

Seuraavassa on kuvattu toisen asteen koulutus sekä suomen ja ruotsin kielen opiskelumahdollisuudet.

Näihin palveluihin voit hakeutua ja saada lisätietoa:

SUOMEN KIELEN KURSSIT: Helsingin suomenkielinen työväenopisto

Työväenopistossa voi opiskella suomen kielen kurssilla ilmaiseksi tai pientä kurssimaksua vastaan. Opistossa järjestetään paljon eri pituisia suomen kielen kursseja päivä- ja ilta-aikaan eri puolilla Helsinkiä.

RUOTSIN KIELEN KURSSIT:  Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto, Arbis

Helsingin kaupungin ruotsinkielinen työväenopisto Arbis järjestää maahanmuuttajille kotoutumiskoulutusta, jonka pääpainona on ruotsin kielen opiskelu ja yhteiskuntatieto sekä suomen opiskelu.  


Toisen asteen koulutus 

Toisen asteen koulutus on suunnattu noin 16-19 -vuotiaille opiskelijoille, mutta vaihtoehtoja aikuisopiskelijoillekin on tarjolla. Toisen asteen koulutus Suomessa jakaantuu kahteen vaihtoehtoon: lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Tällä hetkellä suurin osa vaihtoehdoista on suomen- tai ruotsinkielisiä, ja hakijalla pitää olla hyvä suomen tai ruotsin kielitaito. Pääkaupunkiseudun oppilaitoksista löytyy myös muutamia vaihtoehtoja muilla kielillä. Tutustu niihin lisää sivuitamme: Toisen asteen koulutusta eri kielillä.

LUKIOKOULUTUS

Lukiokoulutukseen voivat hakeutua perusopetuksen tai vastaavan koulutuksen suorittaneet. Lue lisää lukiokoulutus-sivuiltamme

Jos kiinnostuit lukiokoulutuksesta, ota yhteyttä: 

Hakutoimisto
puh. 09 310 89318 (ma–pe klo 10–14)
hakutoimisto@edu.hel.fi

AMMATILLINEN KOULUTUS

Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) tarjoaa Helsingissä ammatillista koulutusta suomeksi ja yksityinen ammatillinen oppilaitos Prakticum ruotsiksi. Lue lisää Ammatillinen koulutus -sivuiltamme.

Jos kiinnostuit ammatillisesta koulutuksesta, ota yhteyttä: 

Hakutoimisto
puh. 09 310 89318 (ma–pe klo 10–14)
hakutoimisto@edu.hel.fi   


Oppaat, lomakkeet ja hyödylliset linkit

Oppaat

Valmistavan opetuksen esitteet ja hakuojeet

Hakulomakkeet

Hyödyllisiä linkkejä

Kuva: Jussi Hellsten


16.3. uutinen julkaistu 
17.3. lisätty linkki englannin- ja ukrainankieliseen uutiseen. 
7.4. lisätty tietoa toisen asteen koulutuksesta.