Apulaispormestari Sanna Vesikansa. Kuva: Pertti Nisonen.

Apulaispormestari Sanna Vesikansa kertoo Pohjoismaiden ministerineuvoston kestävän integraation konferenssissa Helsingin toimista koronaviruspandemiassa

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa osallistuu 6. marraskuuta Pohjoismaiden ministerineuvoston virtuaaliseen konferenssiin, joka käsittelee maahanmuuttajien integraatiota Pohjoismaissa koronaviruspandemian keskellä. Apulaispormestari Vesikansa kertoo puheenvuorossaan Helsingin monenlaisista toimista koronaviruksen torjumiseksi ja pandemian vaikutuksesta Helsingissä asuvien maahanmuuttajien työllisyyteen.

Puheenvuorossa Vesikansa kertoo myös viestintätoimenpiteistä, joita Helsingin kaupunki on koronavirustilanteessa suunnannut eri kielisille helsinkiläisille. Kaupunki on viestinyt koronavirustilanteesta asukkailleen kahdeksalla kielellä. Erityisesti viestintää on suunnattu neljälle suurimmalle kielivähemmistölle eli venäjän-, somalin-, arabian- ja englanninkielisille. Helsinki on tuottanut verkkoviestintää ja koronavirusaiheisia videoita kyseisillä kielillä. Yhteistyötä on tehty myös monien kansalaisjärjestöjen kanssa. Monikielistä viestintää on tehty kaikissa kaupungin palveluissa ja myös puhelinpalveluissa. Niin ikään tartuntojen jäljitystä on tehty monikielisinä tiimeinä.

Haasteina ja kehittämiskohteina apulaispormestari Vesikansa nostaa esiin koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset lasten eriarvoisuuteen, oppimiseroihin ja perheiden hyvinvointiin. Pandemian torjunnassa välttämättömäksi on osoittautunut aktiivinen vuoropuhelu maahanmuuttajayhteisöjen kanssa sekä jalkautuva ruohonjuuritason neuvonta ja tiedottaminen uusilla tavoilla. Tätä on syytä jatkaa ja vahvistaa, painottaa Vesikansa.

Konferenssissa Vesikansan kanssa samassa sessiossa puhuvat muun muassa Aarhusin varapormestari Kristian Würtz ja Oslon apulaispormestari Rina Mariann Hansen. Nelipäiväisen verkkokonferenssin tarkoitus on keskustella maahanmuuttajien integroinnista koronaviruspandemian keskellä sekä tuoda yhteen tutkijoita ja poliittisia päättäjiä eri Pohjoismaista.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Pohjoismaiden ministerineuvosto etsii yhteispohjoismaisia ratkaisuja aloilla, joilla maat voivat yhdessä saavuttaa parempia tuloksia kuin kukin maa yksinään.