Sanna Vesikansa. Kuva: Susa Junnola.

Apulaispormestari Sanna Vesikansa puhuu WHO:n European Healthy Cities -verkoston virtuaalikonferenssissa koronapandemian vaikutuksista

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa osallistuu 8.–10. joulukuuta Maailman terveysjärjestö WHO:n European Healthy Cities -verkoston virtuaaliseen konferenssiin. Vesikansa keskustelee WHO:n Euroopan johtajan Hans Klugen ja eurooppalaisten poliittisten johtajien kanssa pyöreän pöydän tapaamisessa.

Konferenssin aiheena on kaupunkien rooli koronapandemiassa ja jälleenrakennus koronan jälkeen. Vesikansa nostaa puheenvuorossaan esiin koronan pitkäaikaisia vaikutuksia kaupungeille sekä sitä, mitä tulisi huomioida pandemian jälkihoidossa ja tulevien pandemioiden ehkäisyssä.

– Korona-ajalla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia esimerkiksi lapsiperheisiin, yksin asuviin, mielenterveyden ongelmista kärsiviin ja ikääntyneisiin. Tarvitsemme dataa ja ymmärrystä niin itse viruksesta kuin myös ihmisten käyttäytymisestä, ja olisi hienoa jos WHO voisi tuottaa tietoa myös tästä näkökulmasta. Toiseksi tulee muistaa työ tulevaisuuden pandemioiden ehkäisemiseksi. Oman terveytemme vuoksi meidän on suojeltava nykyistä paremmin luontoa ja kiinnitettävä huomiota eläinten kohteluun, sillä on osoitettu että monet ihmisille vaaralliset tartuntataudit syntyvät kun eläimiä pidetään tehotuotannossa ja ahtaissa oloissa, Vesikansa kertoo.

Helsinki päätti viime vuonna hakea World Health Organisation European Healthy Cities -verkoston jäsenyyttä. Verkosto toteuttaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman maailmanlaajuista visiota ja tavoitteita. Helsingin kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman sisällöt ovat yhdenmukaisia Healthy Cities -verkoston temaattisten sisältöjen kanssa.

– Tämä vuosi on ollut mullistus niin ihmisten henkilökohtaisissa elämissä kuin yhteiskunnille. On arvokasta, että Helsingin edustajat pääsevät keskustelemaan pandemian hoidossa niin keskeisessä roolissa olevan WHO:n kanssa, Vesikansa sanoo.

European Healthy Cities -verkoston pääteemoihin kuluvalla kaudella kuuluvat muun muassa osallisuuden vahvistaminen osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävien kaupunkitilojen suunnittelu. Verkoston avulla Helsingin on mahdollista arvioida ja kehittää omaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä eurooppalaisten kaupunkien ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Apulaispormestari Sanna Vesikansa valittiin konferenssissa myös WHO:n European Healthy Cities -verkoston poliittisen komitean jäseneksi.