Kaksi henkilöä tabletin ääressä.

Uudenmaan ja Helsingin digituet: Digilaitteiden ja –palveluiden myynnissä tarvitaan eettisen kaupankäynnin periaatteita

Uudenmaan Digitukiverkosto (UuDi) haluaa vahvistaa eettisen kaupankäynnin periaatteiden käyttöä sähköisten laitteiden ja palveluiden myynnissä. UuDi on julkaissut aiheesta julkilausuman, jota on ollut valmistelemassa myös Helsingin kaupungin digituki.

Julkilausuman allekirjoittajat kutsuvat myyntityötä tekevät yritykset kehittämään yhteisiä ratkaisuja vastuullisen kaupankäynnin edistämiseksi digituen asiantuntijoiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena tulee olla, että asiakkaat kokevat ostamiensa laitteiden ja palveluiden vastaavan tarpeitaan ja että tarpeettomat sekä päällekkäiset hankinnat voidaan välttää jo myyntivaiheessa.

Digitukea antavat kohtaavat usein tilanteita, joissa asiakkaille on myyty tuotteita, joita he eivät tarvitse. Päällekkäisten nettiliittymien peruminen ja tarpeettomien laitteiden palauttaminen on turhauttavaa, aikaa vievää ja kallista sekä asiakkaille että myyjille.

Uudenmaan Digitukiverkosto pyrkii julkilausumien avulla vaikuttamaan yhteisesti tärkeäksi koettuihin digituen kysymyksiin.

Uudenmaan digitukiverkoston vuoden 2021 teemana on digirohkeus. Teemalla halutaan muistuttaa, että digilaitteiden tai -palveluiden hankkimista ei tarvitse pelätä tai jännittää.

”Mikäli asiakas voi digipalveluiden myynnissä luottaa siihen, että häntä palvellaan rehellisesti, niin se on omiaan kannustamaan häntä myös sellaisten uusien digilaitteiden ja digipalveluiden hankintaan, mitkä tuovat aidosti iloa ja sisältöä arkeen,” toteaa digituen koordinaattori Ari Tammi Helsingin kaupunginkansliasta.

Lue lisää:

Julkilausuma: Digitaalisten laitteiden ja palveluiden myynnissä tarvitaan eettisen kaupankäynnin periaatteita

Julkilausuma ruotsiksi

Julkilausuma englanniksi

Helsingin digituen sivut