Asukkaita Tuomaan markkinoilla. Kuva: Elise Kulmala / Materialbank Helsinki

Digitalisaation avulla kaupunkilainen voi löytää palvelut, joita ei edes etsinyt

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Helsinki kehittää vaikuttavia, esteettömiä ja ihmiskasvoisia palveluja yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Maailman toimivimmassa kaupungissa sähköiset palvelut ovat tulevaisuudessa aina saatavilla. Palveluita voidaan tarjota myös proaktiivisemmin ja henkilökohtaisemmin dataa ja tekoälyä hyödyntäen.

Helsinki on perustanut kunnianhimoisen vision saavuttamiseksi digitaalisen työryhmän, jota vetää kaupungin uusi digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama. Rusama on kartoittanut laajasti Helsingin digitalisaation nykytilaa. Digitaaliseen ryhmään kuuluvat myös toimialajohtajat, tietohallintojohto sekä laaja edustus kaupunkiorganisaation eri puolilta sekä liikelaitoksista. Rusaman työn pohjalta työryhmässä muodostetaan kaupungin yhteinen digisuunnitelma ja määritellään digitalisaation kärkihankkeet ja suuntaviivat sekä mittarit neljän hankekokonaisuuden ympärille.

Helsinki keskittyy digitalisaatiossa neljään kokonaisuuteen: kaupunkilaispalvelut, data ja tekoäly, infra ja mahdollistajat sekä kokeilukulttuuri

Kehityskokonaisuuksista ensimmäinen on kaupunkilaispalvelut, joka pohtii, mitä yhteisiä palveluja, kuten hel.fi, asiointi.hel.fi, Varaamo, Palvelukartta, Helsinki-sovellus tai palautekanavat, tulisi johtaa portfolioina. Osa alustoista on teknisesti vanhentuneita eivätkä useat erilaiset verkkosivut ja -palvelut palvele asiakasta parhaalla tavalla. Kokonaisuudessa tullaan priorisoimaan kaupunkilaisten tarpeita.

Toinen kehityskokonaisuus rakentuu datan ja tekoälyn ympärille. Tarkoitus on luoda datastrategia, joka määrittelee kaupunkitasoiset pelisäännöt datan hallinnalle ja hyödyntämiselle. Lisäksi keskitytään digitaalisten palveluiden mittaamiseen, sillä ilman mittausta tulosten arviointi on vaikeaa.

Kolmas kokonaisuus on infra ja mahdollistajat. Siinä yhtenä tavoitteena on vähentää kaupungin erillisten verkkojen määrää. Hankkeen tavoitteena on myös arvioida, voidaanko ICT-tukipalveluiden osalta tehdä enemmän yhteistyötä eli laskea ylläpitokuluja ja vapauttaa rahaa uuden tekemiseen.

Neljäs kokonaisuus on ketterän asiakaslähtöisen kokeilukulttuurin edistäminen. Tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia pienille kokeiluille ja keskittyä etenkin siihen, miten kokeiluista voidaan oppia ja kuinka opit saataisiin jalkautettua kaupunkiorganisaatioon tehokkaasti.

Lisätietoja:
Digitaalisaatiojohtaja Mikko Rusama
050 572 2229
mikko.rusama@hel.fi