Euro Cities -logo

Eurocities-verkoston vuosikokous alusta kaupunkien yhteiskehittämiselle – kaupunkien ilmastojohtajuus yksi keskeisiä teemoja

Suurten eurooppalaisten kaupunkien Eurocities-verkoston vuosikokous 8.–10.6.2022 kokoaa yhteen kaupunginjohtoa ja kaupunkivaikuttajia sekä merkittävän määrän EU-päättäjiä ja virkamiehiä. Teemoina ovat muun muassa nuorten osallisuus, yhteiskehittäminen ja kaupunkien johtajuus ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Paneelikeskustelussa pormestari Juhana Vartiainen puhuu ilmastoteemasta ja kaupunkiyhteisön osallistamisesta ilmastoratkaisuihin. Helsinki ja apulaispormestari Anni Sinnemäki toimii viimeksi maaliskuussa 2022 Mannheimissa kokoontuneen Eurocitiesin talousfoorumin (Economic Development Forum EDF) puheenjohtajana. Helsingin puheenjohtajuuskausi alkoi marraskuussa 2020 ja jatkuu kesäkuuhun 2023. Nyt vuosikokouksen yhteydessä tarkastellaan talousfoorumissa käytyä keskustelua liittyen muun muassa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen. Vuosikokoukseen osallistuu Helsingistä myös apulaispormestari Nasima Razmyar.

Tänä vuonna Espoossa kokoontuvaan vuosikokoukseen osallistuu noin 400 osanottajaa eri kaupungeista ympäri Eurooppaa. Kokous tuo Suomeen keskeisiä EU-päättäjiä, esimerkiksi komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin, demokratia- ja väestökehityskomissaarin Dubravka Šuican sekä Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Apostolos Tzitzikostasin. Pääpuhujiin kuuluu Timmermansin lisäksi videotervehdyksellä osallistuva EU:n innovaatiokomissaari Mariya Gabriel ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Helsinki on sitoutunut vahvasti Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, jossa kaupungeilla ja niiden innovaatioekosysteemeillä on tärkeä rooli. Pormestari Vartiainen osallistuu vuosikokouksen ilmastopaneelikeskusteluun 10. kesäkuuta.

”Ilmastokriisin torjuminen on ihmiskunnan yhteinen haaste, jossa kaupunkien merkitys on ohittamaton. Helsinki pyrkii kaikin tavoin olemaan ilmasto-osaamisen edelläkävijä ja ilmastonäkökulma on läpäisevä osa kaikkea kaupungin päätöksentekoa”, pormestari Vartiainen toteaa.

Vuosikokouksessa paneudutaan lisäksi kaupunkien elinvoimakehitykseen sekä kaupunkien kilpailukykyä edistäviin yhteisiin teemoihin. Tapahtumaan osallistuu myös elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, sillä Helsingin elinkeino-osastolla on ollut keskeinen rooli Eurocitiesin talousfoorumin tavoitteiden asettamisessa. Painopisteinä vuosille 2022–2023 ovat osallistava vihreä siirtymä ja kiertotalous, digitalisaatio- ja teknologiakehitys sekä koronapandemian jälkeinen kestävä matkailu, joilla kaikilla on olennainen merkitys kaupunkien pitkän aikavälin taloudellisen kestävyyden varmistamisessa.

"Vuosikokouksessa tulemme tarkastelemaan ennen kaikkea sitä, miten kaupunkien roolia taloudellisessa elpymisessä voidaan parantaa. Eurocitiesin talousfoorumi tukee kaupunkeja vihreän, digitaalisen ja oikeudenmukaisen kaupunkitalouden rakentamisessa. Kaupungit ovat näyttäneet muutoskykynsä myös poikkeusaikoina ja toimivat jatkuvasti innovaatioiden testialustoina”, apulaispormestari Sinnemäki sanoo.

Apulaispormestari Sinnemäki esittelee lisäksi komissaari Dubravka Šuicalle asumisen innovaatioita ja asukaslähtöistä kehittämistä Sukupolvienkorttelissa Jätkäsaaressa 9. kesäkuuta.

Pormestarien erilliskokous järjestetään vuosikokouksen yhteydessä 9. kesäkuuta, jolloin pääteemana on Ukrainan-sotaan liittyvä tilanne. Saman kokouksen yhteydessä julkistetaan myös Eurocities-verkoston uusi pääsihteeri.
Osana Eurocities-vuosikonferenssia on järjestetty Future Mentors -ohjelma, jossa eurooppalaisten kaupunkien nuoret pääsevät käymään dialogia kaupunkiensa päättäjien kanssa. Myös pormestari Vartiainen on käynyt ohjelman kautta keskusteluja nuorten kanssa.

Taustatietoa Eurocities-verkostosta:
Eurocities on suurten eurooppalaisten kaupunkien verkosto, joka edistää jäsenkaupunkiensa taloudellista, yhteiskunnallista ja sosiaalista kehitystä. Eurocities tekee EU-edunvalvontaa, tuottaa tietoa EU:n rahoitushauista ja lainsäädännöstä sekä toimii jäsenkaupunkiensa vertaisoppimisen alustana. Verkostossa on mukana yli 140 kaupunkia 39:stä eri maasta. Verkoston kaupungeissa asuu noin 130 miljoona ihmistä. Verkoston sihteeristö sijaitsee Brysselissä.

Vuosikokous sosiaalisessa mediassa hashtageilla:  
#Eurocities2022, #eurocities ja #economicdevelopmentforum 

Lisätietoa:

Eurocities-verkoston vuosikokouksen ohjelma: Eurocities 2022 Espoo