Helsingin kaupunginhallitus esittää 163,5 miljoonan ylityksiä vuoden 2021 talousarvioon - myös maanalainen yleiskaava sekä keskustan hyvinvointi- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelma etenevät valtuustoon

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 7.6.2021 esittää valtuustolle, että se oikeuttaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

  • Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 163 500 000 euroa ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 7 700 000 euroa.
  • Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: menomääräraha talousarviossa 1 270 445 000 euroa, tulojen lisäys 11 700 000 euroa ja menomäärärahan ylitys 17 500 000 euroa
  • Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala: toimintakate talousarviossa -196 576 000 euroa, tulojen alitus 6 024 000 euroa, menojen ylitys 1 644 000 ja toimintakatteen alitus 7 668 000 euroa
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut: menomääräraha talousarviossa 1 533 839 000 euroa, tulojen lisäys 146 000 000 euroa ja menomäärärahan ylitys 146 000 000 euroa

Asia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kaupunginhallitus puoltaa maanalaista yleiskaavaa

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Helsingin maanalaisen yleiskaavan hyväksymistä. Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 suunnittelualue käsittää koko Helsingin alueen maanalaiset kallioon sijoittuvat suunnitellut tilat ja tilanvaraukset sekä jo rakennetut tilat. Östersundomin alueen osalta kaava käsittää vain varaukset, jotka eivät ole riippuvaisia maanpäällisestä maankäytöstä.

Maanalainen yleiskaava on kaupungin strateginen ja yleispiirteinen pitkän tähtäimen suunnitelma, joka ohjaa maanalaista suunnittelua sekä maanalaisen ja maanpäällisen asemakaavan laadintaa. Kaavan keskeisiä tehtäviä ovat uusien suunniteltujen tilojen ja tilanvarausten ja jo rakennettujen tilojen yhteensovittaminen maan alla useassa eri korkeustasossa sekä maanpäällisen suunnittelun ja olemassa olevan rakenteen kanssa. Maanalainen yleiskaava on laadittu siten, että se on päällekkäin voimassa Helsingin yleiskaavan 2016 kanssa.

Asia etenee kaupunginvaltuustoon.

Kampin metroaseman yhteyteen tulossa terveys- ja hyvinvointikeskus

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankkeen laajuus on noin 16 400 bruttoneliömetriä ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana on arviolta 8,4 miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelma koskee Helsingin keskustaan Kampin metroaseman läntisen lippuhallirakennuksen paikalle, osoitteeseen Salomonkatu 8a toteutettavaa Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskusta. Uudisrakennus sisältää sosiaali- ja terveystoimen palvelutilojen lisäksi Kampin metroaseman tiloja sekä liiketiloja.

Kaupungin eteläosien palvelut on tarkoitus sijoittaa uuteen Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskukseen Kamppiin. Siihen tukeutuvia terveydenhuollon peruspiirejä ovat Vironniemi, Ullanlinna, Kampinmalmi, Taka-Töölö, Lauttasaari ja Reijola. Palveluverkkosuunnitelman 2030 mukaan Kamppiin sijoittuisivat Viiskulman, Töölön ja Laakson terveysasemien toiminnot.

Uudisrakennus on tarkoitus toteuttaa Kampin metroaseman läntisen lippuhallirakennuksen paikalle. Hallin maanpäälliset osat pääosin puretaan ja HKL:n nykyiset tilat ja toiminta sisältyvät yhdessä sovittavin muutoksin uudisrakennukseen. Metron laituritaso, liukuporras-, hissi-, ym. yhteydet ja tilat jäävät ennalleen. Metron lippuhalli oheistiloineen uusitaan tai peruskorjataan ja sovitetaan osaksi uudisrakennuksen ensimmäistä eli katutason kerrosta.

Asia etenee kaupunginvaltuustoon.


Kaupunginhallitus päätti myös viedä valtuuston hyväksyttäväksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin 2020.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Helsinki liittyy Rainbow Cities -verkoston jäseneksi. Rainbow Cities on kansainvälinen kaupunkien verkosto, jossa käsitellään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä teemoja ja edistetään LHBTIQ-oikeuksien edistämistä paikallisella tasolla.


Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.