Kuvassa on terveys- ja hyvinvointikeskus

Helsingin kaupunginvaltuusto muutti hallintosääntöä ja päätti kaavamuutoksista

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.3. sote-uudistukseen liittyvän hallintosäännön muutoksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteeseen. Uusi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala aloittaa 1.1.2023.

Toimialalle tulee luottamuselimiksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta sekä pelastusjaosto ja yksilöasioiden jaosto. Pelastustoimi siirtyy kaupunkiympäristön toimialalta palvelukokokokonaisuudeksi uudelle toimialalle. Muutoksia tulee myös toimialajohtajan ja pelastuskomentajan sekä muiden viranhaltijoiden toimivaltoihin.

Lisätietoa hallintosäännön muutoksesta voi lukea kaupungin uutisesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös kaupunginhallituksen linjauksen siitä, että opiskeluhuollon palvelut säilytetään osana kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa. Tarkoituksena on rakentaa vahva perustason opiskeluhuollon kokonaisuus, jossa lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sote-palveluilla sekä kasvatuksen ja koulutuksen opiskeluhuollolla on yhteiset tavoitteet, selkeät yhteistyön rakenteet ja tiivis saumaton yhteistyö.

Kaavamuutoksia Mellunkylään ja Laajasaloon

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen Mellunkylän osoitteisiin Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1. Kaavaratkaisu mahdollistaa merkittävästi lisää uutta asuntokerrosalaa Mellunmäen keskustaan metroaseman viereen sekä suunnitellun pikaraitotielinjauksen eli Raide-Jokeri II:n varrelle.

Mellunkylän Aarteenetsijäntie 2-4 asemakaavan muutos koskee korttelialueita, joilla sijaitsee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokra-asuntoja. Suunnittelun lähtökohdaksi on asetettu kiinteistön purkaminen ja uusien, nykyhetken sekä tulevaisuuden tarpeisiin paremmin vastaavien asuinrakennusten rakentaminen niiden tilalle. Uudisrakentaminen toteutetaan puurakentamisena.

Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muuttaminen koskee lähivirkistysaluetta, joka sijaitsee Jollaksentiellä, Laajasalon Itä-Jollaksessa. Kaavaratkaisu mahdollistaa kolmen uuden asuinkerrostalon rakentamisen Jollaksentien varrelle. Tavoitteena on, että alueelle syntyy uusia asuinkerrostaloja.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.