Helsingin kaupunginvaltuustossa pidettiin koronainfo

Kaupunginvaltuusto kokoontui 3.3. yhdistelmäkokoukseen, johon suurin osa valtuutetuista osallistui etäyhteydellä. Kyselytunnin sijaan valtuustossa pidettiin koronainfo, jossa käsiteltiin koronatilannetta. Valtuusto päätti myös muuttaa kiireellisenä asiana kaupungin hallintosääntöä koskien kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle kuuluvien tehtävien hoitamista.

Valtuuston tavanomainen kyselytunti korvattiin koronainfolla, jonka yhteydessä valtuutetuilla oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella koronatilanteesta. Koronainfon pitivät pormestari Jan Vapaavuori sekä sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa.

Valtuutettujen kysymykset koskivat muun muassa päiväkotien altistumisia ja tartuntojen jäljitystä, Helsingin rokotustilannetta ja rokotusjärjestystä sekä nuorten tilannetta koronakriisin aikana. Koko keskustelu tulee katsottavaksi osoitteeseen helsinkikanava.fi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös kaupungin hallintosäännön muutoksen koskien kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamista. Voimassa olevan hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus toimii kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. Tartuntatautilain muutokset ja tarkastustoiminnan järjestäminen kuitenkin edellyttävät, että kaupunginhallituksella on mahdollisuus siirtää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle kuuluvaa toimivaltaa kaupungin organisaatiossa toiselle toimielimelle tai viranhaltijoille.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.