Helsinki -kehys kaupungintalon aulassa.

Helsingin kaupunki myöntää avustuksia järjestöille

Helsingin kaupungissa toimivat järjestöt voivat hakea avustusta toimintaansa. Osa avustuksista myönnetään vuodelle 2022, osa vuodelle 2023. Kaupunki käyttää avustusten käsittelyssä sähköistä järjestelmää. Hakemukset jätetään kaupungin asiointipalvelut-sivustolla (asiointi.hel.fi), josta hakemukset siirtyvät sähköiseen käsittelyjärjestelmään.

Sähköinen hakeminen on ensisijainen tapa hakea kaupungin avustuksia. Toissijaisesti avustushakemukset voi lähettää postitse Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Asiointi.hel.fi:stä löytyvät kaikki kaupungin sähköiset avustushakemuslomakkeet ja kuvaukset siitä, mihin tarkoitukseen lomakkeella voi hakea avustusta. Kuvauksista on linkit toimialojen nettisivuille, joilta löytyy tulostettavat PDF-lomakkeet kirjallista hakemusta varten.

Määräajat eri hakemusten jättämiselle vaihtelevat. Jos hakemuslomaketta ei toimiteta määräaikaan mennessä, hakemus katsotaan myöhästyneeksi. Myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä määräaikaan mennessä, postileima ei riitä. Samaan toimintaan avustusta voi myöntää vain yksi taho.

Lisää aiheesta:

Asiointipalvelut-sivusto hakemusten jättämistä varten
Avustukset kaupunginkanslian kuulutuksissa

Kaupungin avustuskuulutus 2.12.2021 (pdf)

Kuva: Laura Oja.