Henkilö kahvilassa lukemassa lehteä ja kännykkää. Kuva: Jussi Hellsten, Helsingin kaupunki

Uusimaa koronakriisin jälkeen – Työn tekemisen tapojen muutoksella voi olla laajalle kantautuvia vaikutuksia

Poikkeuksellisen tilanteen vauhdittamana työmarkkinoiden murros kohti erikoistumista vaativia työtehtäviä nopeutuu. Myös uudenlaisten työn tekemisen tapojen yleistyminen muovaa monia aloja uudelleen. Uusimman Helsingin Seudun Suunnat -julkaisun artikkelissa koronaepidemian vaikutuksia Uudenmaan työllisyyteen ja elinkeinoelämään tarkastelee Uudenmaan ELY-keskuksen tutkija Reino Savolainen.

Koronakriisi ja maaliskuussa alkaneet epidemian ehkäisemisen rajoitustoimet aloittivat lomautusten aallon. Rajoitusten aloitusviikolla uusia työnhakijoita Uudenmaan TE-toimistoon ilmoittautui lähes 15 000. Ensimmäisen viikon jälkeen tahti edelleen kiihtyi ja työnhakijoiksi ilmoittautui jopa 25 000 henkilöä viikossa. Enimmillään työnhakijoita oli Uudellamaalla 245 000.

Kriisi kosketti lähes kaikkia aloja. Lomautetuista ja irtisanotuista suurin osa työskenteli ennen kriisiä palvelu- ja myyntialoilla. Varsinkin palvelualoilla naisten ja nuorten osuus on suhteellisen korkea. Heidän tilanteensa näkyi myös työttömyystilastoissa.

Etätyön lisääntymisellä vaikutuksia monille aloille

Rajoitustoimet ovat lisänneet etätyötä merkittävästi. Muutos on osoittanut etätyön mahdollisuudet. Työtapojen muuttuminen muovaa useita toimialoja, jotka ovat jokseenkin riippuvaisia toimistotyöntekijöistä.

Etätyön yleistymisen myötä koronakriisistä ovat kärsineet erityisesti lounasravintolat. Työmatkailun vähentyessä myös liikenne ja liike-elämän palveluita tarjoavat alat ovat muutoksen edessä. Toisaalta ohjelmistojen kehittäjille avautuu uusia näkymiä digitaalisten työkalujen sovelluksissa.

Koronakriisin aikana erityisesti pääkaupunkiseutu on kärsinyt matkailijoiden puutteesta, sillä ulkomaisten matkailijoiden vähentyessä kotimaan matkailu on keskittynyt pääasiassa seudun ulkopuolelle. Vapaa-ajan matkustamisen uskotaan kuitenkin pysyvän kasvualana koronatilanteen rauhoittumisen jälkeen. Sen sijaan bisnesmatkailun tulevaisuus on vielä avoinna.

Teollisuuden tilaukset ovat vähentyneet, joten suurimmat vaikutukset työllisyyteen ovat vasta tulossa. Myös rakennusteollisuudessa kriisin vaikutukset näkyvät kunnolla aikaisintaan loppuvuodesta. Nyt tekeillä olevien kohteiden jälkeen uusia suuria hankkeita on vähemmän ja kaikilla rakentamisen aloilla trendi on laskeva.

Epidemialla voi olla myös väestön kasvuun ja muuttoliikkeisiin vaikuttavia seurauksia. Digiloikka ja etätyöt voivat avata uusia mahdollisuuksia pääkaupunkiseudun ulkopuolisille kunnille houkutella asukkaita.

Suhdannenäkymät parantuneet keväästä – tilanne edelleen heikko

Helsingin seudun suuntien uusimmassa neljännesvuosijulkaisussa seurataan muun muassa Helsingin seudun talouden ja työmarkkinoiden kehitystä huhti–kesäkuun aikana.

Tilanne palvelualoilla on pysynyt heikkona kesän aikana koko maassa. Rajoitusten purkaminen on kuitenkin auttanut palvelualan yrityksiä ja kirkastanut suhdannenäkymiä tuleville kuukausille. Heinäkuulle tultaessa kysynnän vähäisyys oli merkittävin myynnin kasvun este. Nopeimmin ovat palautuneet kauppa sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelut.

Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritysten arviot suhdannetilanteesta heikkenivät edelleen kevään ja alkukesän aikana. Tulevaisuutta koskevat suhdannenäkymät kuitenkin palautuivat jonkin verran kevään romahduksen jälkeen, joskin hiipumista voi tapahtua jälleen lähikuukausina.

Työttömien ja lomautettujen määrän kasvu kiihtyi toisella vuosineljänneksellä. Työttömien osuus työvoimasta oli Helsingin seudulla 16,4 prosenttia kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan. Työttömyysaste oli 7,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Helsingin seudulla myös nuorten lomautettujen ja työttömien määrä kasvoi rajusti - heitä oli 130 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Koronakriisin vaikutuksista kertoo myös tehtyjen työtuntien määrän reilu vähentyminen. Helsingin seudulla tehtiin huhti-kesäkuussa 7 prosenttia vähemmän työtunteja kuin vuotta aikaisemmin. Avoimien työpaikkojen määrä pieneni kolmanneksella.

Helsingin Seudun Suunnat on neljännesvuosijulkaisu, jonka uusimmassa ajankohtaiskatsauksessa luodaan katsaus vuoden 2020 toisen neljänneksen kehityssuuntiin. Seudun kehitystä kuvataan julkaisussa indikaattoreilla aluetalouden, asunto- ja toimitilamarkkinoiden, hyvinvoinnin, liikenteen ja ympäristön, työmarkkinoiden sekä väestön aihealueilta.

Helsingin seutu: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti
KUUMA-seutu: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti

Lue lisää 

Helsingin Seudun Suunnat 3/2020, pdf-julkaisu

Valokiilassa-artikkeli: Uudenmaan työmarkkinat koronaviruksen kourissa, Reino Savolainen

Helsingin Seudun Suunnat, verkkosivusto