Senaatintorin kesäterassi kesällä 2020. Kuva: Camilla Bloom / Torikorttelit

Helsingin tukitoimet ravintola-alalle

Helsingin kaupunki tukee ravintola-alaa osittain uusilla ja osittain viime keväästä asti voimassa olleilla toimilla. Terassit saavat olla pysyvästi auki pidempään, kevytrakenteisen terassin saa pystyttää ilman toimenpidelupaa ja parkkiruutuja voi saada nyt ravintolakäyttöön kolme kappaletta. Kaupunki myös käy ravintola-alan kanssa jatkuvasti vuoropuhelua parantaakseen tilannekuvaa ja löytääkseen uusia auttamisen keinoja.

Terassit auki kello 23 saakka

Asuinkiinteistöjen läheisyydessä olevien ulkoanniskelualueiden aukioloa pidennettiin kello 23 saakka aiemman kello 22 sijasta. Musiikin tulee päättyä kuitenkin viimeistään kello 22. Tätä mahdollisuutta on voinut hyödyntää jo aiempina vuosina kokeiluluontoisesti. Hyvin sujuneiden kokeilujen ansiosta myöhempi aukiolo on nyt vakinaisettu. Edellytyksenä myöhemmälle aukiololle on muiden edellytysten täyttyminen. Esimerkiksi anniskelulupien osalta päätöksen tekee aluehallintovirasto.

Pidempi aukiolo on mahdollinen vasta, kun koronan vuoksi voimassa olevat väliaikaiset rajoitukset ravintoloiden aukioloon poistuvat.

Lisätietoa muista terassiin liittyvistä luvista löydät terasseja koskevista ohjeistuksista

Kevytrakenteiset terassit ilman toimenpidelupaa

Kevytrakenteisille terasseille ei tarvitse enää toimenpidelupia, mikäli alla määritellyt ehdot kevytrakenteisuudesta täyttyvät.

Jos terassitasoja joudutaan pinnan kaltevuuden takia rakentamaan mutta putoamiskorkeus pysyy alle 500 mm
 Kalustemainen tarjoilupiste (koko enintään 2500x1500 mm)
Päivänvarjot ja markiisikatokset, joita ei kiinnitetä maahan

Mikäli terassi perustetaan kaupungin alueelle, pitää kaupungin kanssa tehdä terassisopimus, vaikkei toimenpidelupaa vaaditakaan.

Parkletteja useampi vierekkäin

Ravintolatoiminnassa on nyt mahdollista saada käyttöön kolme parklet-ruutua aiemman kahden sijaan, jos liikenne sen sallii. Jokainen tapaus käsitellään erikseen.

Tarkemmat ohjeet parkkiruutujen hyödyntämisestä ravintolatoimintaan

Ravintola-alan yhteyshenkilö Helsingin kaupungilla ja alaa koskevat tiedot kaupungin verkkosivuilla

Ravintola-alan yhteyshenkilö Helsingin kaupungilla on yritysluotsi Jukka-Pekka Tolvanen. Ravintola-alaan keskittynyt yritysluotsi auttaa navigoimaan kaupungin eri toimijoiden kanssa ravintolatoimintaan liittyen.

Ravintolaelinkeinoa koskevia tietoja kootaan jatkossa kootusti Helsingin kaupungin verkkosivuille, joilta tulee löytymään mm. alaa koskettavia tilastotietoja sekä ajankohtaista kaupungin julkaisemaa tietoa.

Yhteistyö Raising HEL -liikkeen kanssa

Kahdentoista helsinkiläisravintoloitsijan perustaman Raising HEL -liikkeen tavoitteena on eläväinen pääkaupunki, jossa ravintolakulttuuri kukoistaa. Helsingin kaupunki työskentelee tiiviisti yhdessä liikkeen kanssa, jotta kaupungin toimet ravintola-alan tukemiseksi kohdistuvat vaikuttavasti ja niistä ollaan alalla hyvin tietoisia. Kaupunki käy jatkuvaa vuoropuhelua yritysten haasteista ja kaipaamasta avusta muun muassa haastattelujen ja työpajojen avulla.

Lisätietoja:

Ravintolaklusterin kehittäminen: Jukka-Pekka Tolvanen, yritysluotsi, elinkeino-osasto, Helsingin kaupunki, jukkapekka.tolvanen(at)hel.fi, +358 40 5478345

Ravintola-alan elinkeinoharjoittajien yhteydenottokanava: raflat(at)hel.fi

Kaupungin verkkosivut ravintola-alalle