Kävelyllä opaskoiran kanssa pitkospuilla.

Helsingin vammaisneuvoston esteettömyystunnustus Lammassaaren esteettömälle luontoreitille

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto myönsi vuoden 2020 esteettömyystunnustuksen Vanhankaupunginlahdella sijaitsevalle Lammassaaren esteettömälle luontoreitille kansainvälisenä vammaisten päivänä.

Vammaisneuvosto halusi tehdä näkyväksi määrätietoisen esteettömyystyön Helsingin kaupungin pisimmän esteettömän luontoreitin suunnittelussa ja toteutuksessa.

”Toteutuessaan oikein, muuttuu ympäristön esteettömyys usein näkymättömäksi. Toisaalta taas esteet huomataan helposti silloin, kun esteettömän ympäristön tekeminen on unohtunut”, sanoo vammaisneuvoston varapuheenjohtaja Kristiina Karhos.

Lammassaaren esteetön luontoreitti

Luonnossa liikkumisen esteettömyys on korostunut erityisesti koronavuoden 2020 aikana. Luonnossa liikkuminen sopii isolle joukolle ihmisiä ympäri vuoden. Vuonna 2018 valmistuneen Lammassaaren lankkupolun ja Pornaistenniemen esteettömän luontopolun toteutuksessa on kiinnitetty erityisellä tavalla huomiota siihen, että sitä voivat helposti käyttää erilaisia liikkumisen apuvälineitä käyttävät kaupunkilaiset.

Lammassaaren luontoreitin erimerkillinen esteettömyys näkyy muun muassa siinä, että reitti on riittävän leveä apuvälineiden käyttäjille; ohituspaikkoja löytyy näköyhteyden päästä. Esteettömällä lankkupolulla perinteiset pitkospuut on toteutettu niin, että lankut on asennettu poikittain, jolloin valkoinen keppi tai muukaan keppi ei juutu lautojen väliin ja reitin korotetut reunat ohjaavat kulkua ja estävät apuvälineiden pyöriä putoamasta reunan yli.

Esteettömän katselulavan ja korotettujen katselupaikkojen päätykaiteet ovat lasia, jolloin myös lapset, apuvälineiden käyttäjät ja lyhytkasvuiset henkilöt näkevät maisemat esteettä. Katselulavojen portaiden käsijohteet on oikein asennettu ja porrasaskelmien erottamista helpottavat kontrastiraidat. Luontopolun ainutkertaisena ratkaisuna on peili, josta voi katsoa maasta käsin korkeasta (esteellisestä) lintutornista avautuvaa näkymää. Lammassaaren lankkupolun ja Pornaistenniemen luontopolun yhteispituus on 3,2 kilometriä, Lammassaaren lankkupolku yhteen suuntaan on 1,1 kilometriä pitkä.

Esteettömän luontoreitin toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä laajasti

Helsingin pisimmän esteettömän luontoreitin toteutuksessa keskeisinä toimijoina olivat: Helsingin kaupunkiympäristön luonto- ja ympäristötietoisuuden tiimiesimies Kaisa Pajanen, NATTOURS-hankeen projektikoordinaattori Annika Harlio, Helsingin esteettömyysasiamies Pirjo Tujula varmistamassa esteettömyyden toteutusta, Luonnon syli -luontopolun projektisuunnittelija Elina Nummi, kaupungin viheralueiden metsävastaava Vesa Koskikallio ja rakentamispalveluliikelaitos Staran vastaava luontomestari Antti Helakallio.

Lankkupolun pääasiallisena toteuttajana Staran kanssa yhteistyössä oli Keravan Vankilan puuverstaan työntekijät, työnjohto ja asiakkaat. Lankkupolun suunnittelusta vastasivat Varpu Mikola Nomaji maisema-arkkitehdit Oy:stä ja Emma Johansson Studio Puisto Arkkitehdit Oy:stä. Pornaistenniemen luontopolun suunnittelivat biologi Adela Pajunen ja maantieteilijä Marko Leppänen ja ympäristömuotoilija Niko Riepponen.

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto myöntää vuosittain esteettömyystunnustuksen taholle tai teolle, joka on edistänyt vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kuntalaisten ja kaupunkilaisten yhdenvertaista osallistumista ja palveluiden helppoa saavutettavuutta.

Helsingin kaupungin vammaisneuvoston aiemmin myöntämät esteettömyystunnustukset:

2019 Helsingin keskustakirjasto Oodi – esteettömän kaupunkitilan toteutuksesta.
2018 Helsingin seudun liikennelaitos – pysäkkikuulutusten toteuttamisesta.
2017 Helsingin Satama - Länsiterminaalin esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.
2016 Palvelukartan esteettömyyssovelluksen kehittämisestä projektipäällikkö Mirjam Heikkiselle.

Esteettömyyden edistämisestä on kiitetty myös:

2017 kunniakirja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille, vammaisten kuntalaisten helpon ja esteettömän liikkumista edistämisestä sekä yleisten joukkoliikennevälineiden saavutettavuuteen ja käyttömahdollisuuksiin vaikuttamisesta Helsingissä.
2017 Staralle kauhakuormaaja työpöydälle muistuttajaksi toimivasta talvikunnossapidosta.
2017 kunniakirja esteettömyyden toteuttamisesta Helsingin kaupunginmuseolle.

Lue ja katso lisää

Kansainvälisen vammaisten päivän aamutilaisuus (Nauhoite tilaisuudesta)

Kansainvälinen vammaisten päivä

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto

Helsinki – Naturally  (Kuvailutulkattu video)


Kuva: Laura Oja, Helsingin kaupungin aineistopankki.