Mies ja lapsi tietokoneella. Kuva: Jussi Hellsten

Helsinki haluaa käyttää kaupunkilaisdataa asukkaiden hyväksi – asukkaiden ehdoilla

Helsingin kaupungin tavoitteena on tarjota asukkailleen mahdollisuus hallita aiempaa paremmin omia tietoja, joita kaupunki asukkaista kerää. Samalla kaupungin tavoitteena on kehittää datan avulla oikea-aikaisia ja kaupunkilaisten palvelutarpeita ennakoivia palveluita. Näitä tavoitteita mahdollistetaan vuoden 2021 aikana Helsingin OmaData -hankkeissa. Helsinki on valinnut OmaData-operaattorikseen Vastuu Group Oy:n, joka kehittää henkilökohtaiseen dataan perustuvia palveluita Helsingille yhdessä Fujitsu Finlandin, Nixu Oyj:n, Personiumin ja 1001 Lakesin kanssa. 

Helsinki haluaa olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Samalla Helsinki haluaa luoda ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin pohjautuvia, yksilöllisiä ja oikea-aikaisia digitaalisia palveluita avoimessa yhteistyössä asukkaiden kanssa. Työssä käytetään jatkossa apuna Vastuu Groupin OmaData-palvelua. Se helpottaa tiedon liikkumista teknologian, prosessien ja ihmisten välillä mahdollisimman vaivattomasti, tietoturvallisesti ja yksilön suostumukseen perustuen.

"Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki. Keskeinen osa tavoitetta on ollut kunnianhimoinen digitalisaatio-ohjelma. Haluamme tulevaisuudessa kohdentaa kaupungin palveluja ennakoivasti ja tämä edellyttää analytiikan ja datan laajaa hyödyntämistä. Datan käytössä keskeistä on luottamus: kaupunkilaisten tulee voida luottaa siihen, että kaupunki käyttää dataa heidän hyväkseen ja heidän luvallaan siten, että se hyödyttää sekä kaupunkia että kaupunkilaista. Tästä OmaData-työssä on pohjimmiltaan kysymys”, kertoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

OmaData-palvelut antavat kaupunkilaisille mahdollisuuden hallita kaupungin heistä keräämiä tietoja

OmaData-palvelut mahdollistavat kaupunkilaisille tavan kontrolloida ja ymmärtää paremmin heistä kerättyä tietoa. Helsingin tavoite on, että OmaData-periaatteiden mukaisesti kaupunkilaiset voisivat myös vaikuttaa siihen, miten hänestä kerättyä dataa hyödynnetään. Palveluiden ihmiskeskeisyys varmistetaan yhteiskunnallisia rakenteita, lainsäädäntöä ja kaupunkilaisten arkea koskevaa tietoa analysoimalla ja kehittämällä ratkaisuja asukkaiden tarpeista käsin.

Helsingillä on hallussaan kaupunkilaisista paljon erityyppistä dataa, jota kertyy muun muassa monien eri palvelujen käytöstä. Kaupunki haluaa kertoa läpinäkyvästi, mitä dataa kaupunkilaisista kerätään, mitä dataa käytetään ja mihin tarkoitukseen. Lisäksi kaupunkilainen voi halutessa vaikuttaa siihen, jaetaanko hänen dataansa kaupungin eri palveluiden välillä tai toisille organisaatioille eli esimerkiksi toisen kaupungin käyttöön. Saman periaatteen mukaisesti kaupunkilaisilla on myös mahdollisuus kieltää tietojen käyttö.

"OmaData-periaatteiden toteuttaminen on keskeinen tavoite digitalisaatio-ohjelmassamme. Toteutamme OmaData-periaatteita yhteistyössä Vastuu Groupin sekä Espoon, Turun ja Oulun kaupunkien kanssa. Samalla lisäämme läpinäkyvyyttä ja kaupunkilaisten mahdollisuuksia vaikuttaa oman datansa hyödyntämiseen. Helsinki toimii suunnannäyttäjänä kansainvälisesti, kun rakennamme ihmislähtöistä Internetiä", tiivistää Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

OmaData-toteutuksessa henkilötiedot hajautetaan tietomurtoriskin minimoimiseksi

Vastuu Groupin OmaData-toteutus mahdollistaa henkilötietojen sekä muun yksilöistä kertyvän tiedon hallinnan ja hajauttamisen niin, että tieto liikkuu vain tarvittaessa osapuolten välillä ilman turhia kopioita. Tiedon hajauttamisella varmistetaan, että tieto ei ole isona massana yhdessä paikassa, jolloin esimerkiksi houkutus tietomurron yrittämiseen pienenee. 

”On mahtavaa, että Helsinki on edelläkävijänä luomassa ihmiskeskeisiä ja kestävien periaatteiden mukaisia, turvallisia palveluita julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä”, kertoo Vastuu Groupin varatoimitusjohtaja ja MyData-toimintojen johtaja Mika Huhtamäki.

Palveluiden tietoturvan korkea taso varmistetaan kehittämällä järjestelmää yhdessä eri toimijoiden ja johtavien tietoturva-asiantuntijoiden kanssa. Helsingin kaupungille palvelua kehitetään yhdessä Fujitsu Finlandin, Nixu Oyj:n, 1001 Lakesin ja Personiumin kanssa. Personium MyData-palveluteknologiayksikkö on osa Fujitsua. Palveluita myös päivitetään, testataan ja auditoidaan säännöllisesti. Vastuu Group toimii GDPR-käytäntöjen sekä ISO27001-laatustandardin mukaisesti.

OmaData on periaate henkilötietojen hallinnalle. Sen mukaan ihmisillä on oltava mahdollisuus hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin heistä kerättäviä henkilötietoja. Helsingin tavoite on hankkia itselleen OmaData-kyvykkyyksiä, jotta kaupunkilaisdatan käytön, yksilönsuojan ja tietoturvan välillä ei tarvitse tehdä kompromisseja. Helsinki liittyi kansainväliseen MyData Global -verkostoon vuoden 2021 alusta. Verkoston kautta Helsinki haluaa olla mukana vaikuttamassa OmaData-periaatteiden kehitykseen Suomessa ja EU-tasolla sekä tukea periaatteiden toteuttamista kaupunkien toiminnassa.