Ihmisiä Pasilassa.

Helsinki haluaa kehittää datapohjaisille kaupunkipalveluille yhteisiä eurooppalaisia markkinoita

Helsinki haluaa yhdessä seitsemän eurooppalaisen älykaupungin kanssa saada kaupunkien dataa hyötykäyttöön palvelemaan asukkaita ja palveluja kehittäviä yrityksiä. Kaupungissa kerättävän datan avulla on mahdollista tuottaa kaupunkilaisille tietoa esimerkiksi ilmanlaadusta ja liikenteestä. Tavoitteena on luoda tälle datalle markkinoita.

Datan hyödyntämisen haasteena on ollut, että markkinat ovat olleet maakohtaisia, ja myös teknologiat kulloisistakin toimittajista riippuvaisia. Skaalautuvien datamarkkinoiden etuna on, että niiden avulla hyväksi havaittuja palveluja olisi mahdollista ottaa käyttöön maasta riippumatta.  

Kolmevuotisessa EU:n rahoittamassa SynchroniCity-hankkeessa Helsinki, Antwerpen, Carouge, Eindhoven, Manchester, Milano, Porto ja Santander ottivat ensimmäisten joukossa askelia kohti kansainvälisiä datamarkkinoita. Helsingissä tämä liittyy kaupungin pitkäjänteiseen työhön datan parissa ja on osa kaupungin datastrategiaa.  

“Helsingin kaupungilla on valtavasti dataa, jota voidaan hyödyntää omassa toiminnassa ja avata yritysekosysteemin käyttöön ja siten mahdollistaa entistäkin paremmat palvelut kaupunkilaisille. SynchroniCity-hankkeessa otettiin tärkeitä askelia kohti avoimempia datamarkkinoita purkamalla siiloja ja parantamalla datan yhteentoimivuutta. Hankkeen oppeja tullaan hyödyntämään datastrategiamme toteuttamisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä mm. OASC-verkoston kanssa”, kertoo Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Hankkeen tuloksena tunnistettiin, että kaupunkidatan markkinoilla on myös tarve huomioida tekoälyn käytön eettiset periaatteet ja kaupunkilaisten mahdollisuus päättää oman datansa jakamisesta. Oma data -ajatuksen mukaan kaupunkilaisilla tulee olla mahdollisuus hallita heistä kerättyjä tietoja ja luvittaa niiden käyttöä kaupungin eri palveluissa. Helsinki onkin edistänyt vahvasti tietoisuutta omadatasta toimimalla aktiivisesti mukana MyData.org-liikkeessä. Työ aiheen parissa jatkuu.

Pitkän linjan kokemus kaupunkidatasta hyötykäyttöön 

Helsingissä SynchroniCity-hankkeen toteutuksesta vastasi kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki, joka on edistänyt kaupungin tavoitteita datan avaamisessa ja hyödyntämisessä sekä vaihtanut oppeja kansainvälisesti jo lukuisissa EU-hankkeissa. 

Forum Virium Helsinki toteutti Helsingissä neljä pilottia, joiden avulla todennettiin, että avoimuuteen perustuva tekninen viitekehitys toimii ja näin mahdollistaa skaalautumisen. Nyt päättyneen SynchroniCity-hankkeen opit vahvistavat entisestään Helsingin mahdollisuuksia hyödyntää kaupunkidataa ja kehittää siihen pohjautuvia palveluja. Helsinki jatkaa oppien jakamista ja datamarkkinoiden kehittämistä toimimalla Open and Agile Smart Cities (OASC) -verkoston jäsenenä.  

Lue lisää SynchroniCity-hankkeen nettisivuilta. 

Uutisen kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy