Kesäinen kuva Punavuoren toritla, jossa etuallalla auringonkukkia.

Helsinki haluaa panostaa kaupungin torien, kauppahallien ja muiden erityisalueiden kehitykseen uusin keinoin

Helsingin vetovoimatekijöihin ja asukkaiden rakastamiin palveluihin kuuluu olennaisesti tori- ja kauppahallitoiminta, jota halutaan kehittämistyöllä vaalia. Jo ennen koronakriisiä näihin toimintoihin kohdistui haasteita ja riskejä, jotka ovat osittain pahentuneet kriisin myötä. Kaupungin tavoitteena on panostaa toimintaedellytysten parantamiseen tulevaisuudessa. Tähän tarkoitukseen kaupunki suunnittelee uuden yhtiön perustamista, johon yhdistettäisiin Helsingin Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n organisaatiot. Tavoitteena on torien ja kauppahallien palvelukonseptien ja toimintaedellytysten määrätietoinen kehittäminen.

Tori- ja hallitoiminta tuottaa ympärilleen hyvinvointia ja kaupungille monenlaista lisäarvoa vuokratulon ohella. Vetovoimaiset torit, hallit ja vastaavat kohteet lisäävät alueidensa vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä, sekä vaikuttavat Helsingin elinvoimaisuuteen kokonaisvaltaisesti. Kohteissa toimivien yrittäjien liikevaihdosta suuri osa tulee lähiasukkailta, ei pelkästään matkailijoilta.

”Toiminnan kehittämisessä paikallistuntemuksella on tärkeä rooli. Torien ja kauppahallien kaltaiset urbaanit kohtaamispaikat lisäävät kaupungin yhteisöllisyyttä, elinvoimaa ja houkuttelevuutta. Kohteiden kulttuurihistoriallinen arvo on kiistaton, mutta niiden vetovoiman säilyttämiseksi tarvitsemme jatkuvaa palvelukonseptien kirkastamista. Alueet ovat Helsingin helmiä ja kaupungin tulee tulevaisuudessa tunnistaa paremmin näiden kohteiden kokonaisarvo, eikä keskittyä pelkkään vuokraustoimintaan”, pormestari Jan Vapaavuori toteaa.

Nyt tarkastelussa olevat toiminnot ovat Helsingin Tukkutorin osalta kauppahallit ja torit, Tukkutori, Teurastamo, Sörnäisten tukkualue, Vihertukkutori, Pakastamo, Katariinankadun varasto, Malmin hangaari sekä pienet torit ja aukiot, joilla on myyntitoimintaa. Helsingin Leijonan osalta toimintoihin kuuluvat Torikorttelit ja Kauppatorin lyhyen aikavälin kehitys. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyisi uusia, erikseen määriteltyjä aluekehityskohteita.

Mahdollisen uuden yhtiön toiminnan organisointi tarkentuu nyt käynnistetyn selvityksen valmistumisen jälkeen. Tavoitteena on löytää tasapaino vuokraustoiminnan ja pitkän tähtäimen konseptikehityksen välillä. Yhteistyö yrittäjien kanssa on tässä keskeisessä roolissa.

Suunnitelmien toteutuessa uusi yhtiö aloittaisi toimintansa kesällä 2021

Uusi yhtiö perustettaisiin vuoden 2021 alkupuolella ja nykyisten toimintojen siirto siihen tapahtuisi kesällä 2021. Yhtiö olisi 100-prosenttisesti kaupungin omistama ja kiinteä osa kaupunkikonsernia. Muutos koskisi Tukkutorin ja Helsingin Leijonan nykyistä henkilöstöä, joka käsittää yhteensä noin 20 henkilöä. Muodollinen päätöksenteko asiassa tehdään nyt käynnissä olevan selvityksen pohjalta.

Infotilaisuus torien ja kauppahallien kehityksestä

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy