Ilmakuva mereltä kohti Kauppatoria ja Tuomiokirkkoa.

Helsinki jatkaa näkyvään huumekauppaan ja päihteidenkäyttöön liittyvien akuuttien ongelmien ratkaisemista

Pormestari Jan Vapaavuori kutsui koolle laaja-alaisen keskustelutilaisuuden Helsingin alueella tapahtuvan näkyvän huumekaupan ja päihteiden käytön aiheuttamiin turvallisuusongelmiin liittyen. Tavoitteena on auttaa käyttäjiä ja hillitä käytöstä ympäristölle aiheutuvia haittoja kehittämällä ja jalkauttamalla alkuvuodesta luotua uutta toimintamallia.

Tiistaina 29. syyskuuta järjestettyyn tilaisuuteen osallistui Helsingin poliisin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Diakonissalaitoksen, A-klinikkasäätiön, Kalliola-konsernin, Sininauha Oy:n, Ehyt ry:n, Tukikohta ry:n ja Kokoa ry:n edustajat sekä edustajat Helsingin kaupungin kaikilta toimialoilta.

”Vaikka huumekaupan ja päihteiden käytön täydellinen estäminen kaupungissa ei ole realismia, niin se ei saa olla häiritsevää etenkään päiväkotien, koulujen ja nuorisotilojen lähistöllä. Helsingillä ei ole ollut mallia, miten hoitaa etenkin nopeasti joillakin alueilla syntyviä tilanteita yhteistyössä useiden toimialojen ja viranomaisten kanssa. Itäkeskuksen Stoan aukion tilanteen parantamiseksi tällainen malli saatiin keväällä luotua. Nyt tiivistämme yhteistyötä uudelleen, sillä toimintamallin jalkautus osin keskeytyi koronatilanteen myötä”, pormestari Jan Vapaavuori toteaa.

Kaupungin näkökulmasta ongelmatilanteisiin tulisi voida puuttua nopealla aikataululla ja riittävin resurssein, jotta haitallisen tilanteen pitkittyminen ja syventyminen voidaan välttää. Häiriötilanteita on syntynyt edelleen esimerkiksi Stoan aukion läheisyydessä ja lisäksi toimenpiteitä on viime kuukausina kohdennettu muun muassa Pengerpuistoon ja Kontulan ostoskeskuksen alueelle. Tällä hetkellä häiriötilanteita on pyritty korjaamaan muun muassa vartioinnin, kameravalvonnan sekä sosiaali- ja terveystoimialan jalkautuvan työn lisäämisellä.

”Päihdeongelmien taustalla on usein monimutkaisia ongelmia. Ongelmat myös kasautuvat ja periytyvät. Tämän vuoksi pyrimme nyt löytämään uusia ratkaisuja, jotka olisivat tehokkaita ja kauaskantoisia. Myös kaupungin sisälle tarvitaan pysyvämpi rakenne, jonka avulla voimme ratkaista akuutteja päihteisiin liittyviä turvallisuusongelmia. Tätä toimintamallia käynnistämme parhaillaan ja siihen tarvitsemme muun muassa poliisin ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten pysyvän edustuksen, jotta toimenpiteet voidaan yhteensovittaa toisiaan tukeviksi”, Vapaavuori jatkaa.

Koronakriisi on lisännyt päihdeongelmien lieveilmiöitä ja nuorten aikuisten pahoinvointia

Keväällä koronakriisin myötä tapahtunut päivätoiminnan ja monien tukipalvelujen loppuminen näkyi kaduilla. Koronatilanteen edetessä osa asiakaskunnasta alkoi olla aikaisempaa huonomassa kunnossa. Tämä on koskenut erityisesti asiakkaita, jotka ovat aiemmin olleet työtoiminnassa tai saaneet päiväänsä sisältöä ja päässeet hoitamaan asioitaan päiväkeskuksissa.

Koronakriisin myötä myös huonosti voivat nuoret aikuiset ovat näkyneet aiempaa enemmän katukuvassa. Taustalla on usein muun muassa mielenterveysongelmia, häätöjä ja piiloasunnottomuutta. Poliisille tilanne on näkynyt julkisilla paikoilla lisääntyneinä järjestyshäiriöinä.

Kesän lopussa asiakkaat ovat aktivoituneet ja useat ovat hakeutuneet katkaisuhoitoon, laitoskuntoutukseen tai esimerkiksi asumisen tuen palvelujen piiriin. Tällä hetkellä päihdepalveluissa ei ole merkittävää jonoutumista, ja palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan hyvin.

Kuva: Suomen Ilmakuva Oy.