Timo Lassy Trio keikalla Vanhalla ylioppilastalolla 23.8.21. (Kuva: Tero Lahti)

Helsinki kokeili yhtä toimintamallia mahdolliselle koronapassille

Helsingin kaupunki tukee valtionhallintoa suunnittelussa olevan koronapassin pikaisen käyttöönoton edistämiseksi. Tavoitteena on saada koronapassi käyttöön ei-lakisääteisissä palveluissa rajatuilla toimialoilla kuten kulttuuri, tapahtumat ja ravintolat. Koronapassin käytännön toteutusta testattiin Helsingissä 23. elokuuta Vanhalla Ylioppilastalolla järjestetyssä kutsuvierastilaisuudessa. Kokeilusta vastasi Helsingin kaupunki ja tilat kokeilulle tarjosi NoHo Partners.

Vapaaehtoisuuteen perustuneessa kokeilussa noudatettiin kaikkia voimassa olevia yksityistilaisuuksia ja ravintolatoimintaa koskevia koronarajoituksia ja sisäänpääsyssä hyödynnettiin itsetulostettavaa Omakannasta saatavaa EU:n koronatodistusta tai siihen liittyvää QR-koodia.  

”Onnistuimme osoittamaan, että hyvin lyhyellä valmisteluajalla on mahdollista järjestää tilaisuus, jossa koronapassin kaltaista toimintamallia voidaan kätevästi hyödyntää. Kokeilumme osoittaa, että jos koronapassin käyttö mahdollistetaan, olisi sen käyttöönotto toimijoille verrattain helppoa. Tilaisuuden osallistujista aisti, että kysyntä ja tarve hauskoille tapahtumille on suuri, eikä niiden toteuttamista pitäisi rajata, jos terveysturvallisuus on mahdollista varmistaa”, iloitsee koronapassiasiaa kaupungilla koordinoiva yrityspalvelut-yksikön päällikkö Jani Moliis.

 

Kuvateksti: Pormestari Juhana Vartiainen korosti puheessaan ravintoloiden ja tapahtumien merkitystä kaupungin elävoittäjänä.

Alentuneen koronatartuntariskin osoittamista testattiin kahdella sovelluksella

Tilaisuuteen osallistuneiden kutsuvieraiden tuli sisään päästäkseen ladata Omakannasta yksi seuraavista kolmesta todistuksesta: todistus kahdesta saadusta koronarokotusannoksesta, todistus koronatestituloksesta viimeisen 72 tunnin ajalta tai todistus sairastetusta koronataudista viimeisen puolen vuoden ajalta.

Tapahtumassa kokeiltiin kahta sovellusta. Tilaisuuteen saapuneiden koronatodistukset luettiin Sveitsin terveysviranomaisten kehittämällä Covid Certificate Check –sovelluksella, joka osoittaa vahvistuksen alentuneesta tartuntariskistä. Toisena kokeiluna testattiin mahdollisuutta käyttää sovellusta, jonka avulla tapahtumapaikalle tulleiden saapumis- ja poistumisajat saataisiin todennettua mahdollisten altistumisten jäljittämiseksi.

Tapahtuma onnistui erittäin hyvin, sillä sovellusten käyttö osoittautui verrattain helpoksi eikä esimerkiksi jonoja muodostunut ravintolan ovelle lainkaan. Kokeilun kokemukset olivat siis niiltä osin erittäin rohkaisevia siitä, että sovellusten käyttö toimii eikä juuri hidasta ravintolaan sisäänpääsyä. Helsingin kaupunki jatkaa koronapassin käyttömahdollisuuksien kokeilemista ja hyödyntämistä omassa toiminnassaan myös jatkossa, jotta se olisi otettavissa laajemmin käyttöön nopeastikin.

Kuvateksti: Tilaisuudessa testattiin mahdollisuutta käyttää sovellusta, jonka avulla tapahtumapaikalle tulleiden saapumis- ja poistumisajat saataisiin todennettua mahdollisten altistumisten jäljittämiseksi.

Kulttuuri-, tapahtuma- ja ravintola-alojen merkitys on Helsingille suuri

Kulttuuri-, tapahtuma- ja ravintolatoimialoilla on keskeinen merkitys elinvoiman luojana Helsingin kaltaisissa suurissa kaupungeissa. Siksi koronapassilla olisi iso merkitys yhteiskunnan hallitussa avautumisessa sekä matkailun uudelleen käynnistymisessä.  Koronapassi mahdollistaisi kevyemmät rajoitustoimet ja passin käyttöönoton myötä voitaisiin olennaisella tavalla helpottaa paitsi yritysten toimintaa, myös vähentää esimerkiksi nuorten työttömyyttä. 

Helsinki on yhdessä kulttuuri-, ravintola- ja tapahtuma-alan kanssa tarjonnut valtiolle kumppanuutta koronapassin kehitykseen ja pilotointiin. Kehitystyötä tehdään yhdessä valtion ja toimialan yritysten kanssa ja siinä pyritään hyödyntämään muiden EU-maiden ratkaisuja.

Koronapassia edistävän sosiaali- ja terveysministeriön johtaman työryhmän tehtävänä on arvioida edellytykset ja tarpeet koronapassia koskevalle lainsäädännölle sekä toteuttaa mahdollinen hallituksen esitys koronapassia koskevaksi lainsäädännöksi. Helsinki on mukana työryhmässä.   

Uutisen pääkuva: Helsinki kokeili koronapassin käyttöä kutsuvierastilaisuudessa Vanhalla Ylioppilastalolla 23. elokuuta 2021. Tilaisuudessa esiintyi muun muassa Timo Lassy Trio.

Uutisen kuvat: Tero Lahti