Ilmakuva Kalasatamasta.

Helsinki osallistuu U20-huippukokoukseen – kärkiteemoina covid-19-pandemia ja palautuminen


Koronapandemian kanssa kamppailu on nostanut kaupunkien välisen yhteistyön entistäkin tärkeämmäksi. Urban 20 (U20) -verkosto kokoaa yhteen G20-maiden keskeisten kaupunkien lisäksi valittuja muita kaupunkeja ympäri maailmaa. Pormestari Juhana Vartiainen osallistuu perjantaina 3. syyskuuta Roomassa järjestettävään U20-huippukokoukseen etäyhteydellä.

U20-huippukokous oli tarkoitus järjestää Roomassa ja Milanossa jo 16.–17. kesäkuuta, mutta tapahtumaa siirrettiin koronatilanteen vuoksi. Nyt tapahtuma järjestetään osin paikan päällä Roomassa, osin etänä. 

Tänä vuonna U20-verkosto haastaa G20-maita vahvistamaan kaupunkien roolia vihreän ja oikeudenmukaisen elpymisen mahdollistajana. Asiaa käsitellään huippukokouksessa usean eri teeman kautta, joissa kaikissa korostuu kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen sekä valtakunnallisen ja paikallisen hallinnon välisen yhteistyön merkitys. Huippukokouksessa luovutetaan U20-verkoston yhteinen julkilausuma G20-puheenjohtajamaan Italian edustajalle. 

Helsinki osallistuu U20-verkostoon ainoana pohjoismaisena kaupunkina. Perinteisen kaupunkidiplomatian sijaan verkostossa haetaan yhteisiä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Verkoston vaikutuskyky G20-kokouksen teemoihin on keskeinen. 

Helsingillä on verkostossa edelläkävijän rooli muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnan, kestävän kehityksen, avoimen ja osallistavan päätöksenteon sekä kokonaisvaltaisen ja ketterän ongelmanratkaisuosaamisen saralla.

 U20-verkosto perustettiin vuonna 2018 Buenos Airesissa. Helsinki on toiminut verkoston tarkkailijakaupunkina vuodesta 2018 ja varsinaisena jäsenenä maaliskuusta 2021. Verkoston muodostumisen yhtenä tekijänä on nähtävissä kaupunkien merkityksen kasvu kansainvälisen politiikan toimijoina. U20-huippukokouksen taustalla ovat UCLG United Cities and Local Governments -järjestö sekä kaupunkien ilmastoyhteistyön C40-verkosto.

Lisää aiheesta

Urban20

Urban 20 Summit Rome–Milan 2021

Kuva: Paavo Jantunen