Henkilö siivoaa aulaa, mukana myös robotti-imuri.

Helsinki suunnittelee Palmian omistuksesta luopumista

Helsingin kaupunki aloittaa selvityksen Palmia Oy:n omistuksesta luopumisesta. Kaupungin konsernijaosto päätti asiasta kokouksessaan 24. tammikuuta.

Kaupungin konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuudella on oltava kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Palmian osalta näin ei enää ole Palmian toimiessa nykyisin kaupungin palveluntuottajana kilpailutusten perusteella. Kaupunginhallitus päätti keväällä 2021 yhtiön omistajastrategiasta, jonka mukaan kaupungin omistusintressi yhtiöön on vain taloudellinen. Kaupungin konserniyksikön arvio on, että yhtiön haastava taloudellinen tilanne perustelee osaltaan uuden omistuspohjan löytämistä.

”Yhtiöstä luopuminen toteuttaa kaupungin omistajastrategiaa ja on kaikkien kaupunginhallitusryhmien yhteisesti hyväksymä etenemistapa. Uskon vahvasti, että markkinoilla on kiinnostusta yhtiön rakentamalle palvelutoiminnan ja asiakkuuksien kokonaisuudelle. Palmialla on laaja ja monipuolinen palveluverkosto sekä osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa kaikilla yhtiön eri toimialoilla. Lisäksi liiketoimintansa näkökulmasta Palmia on tilanteessa, jossa se voi hyötyä toisenlaisesta omistajasta seuraavien kehitysaskeleiden ottamiseksi. Yhtiön tilanne on ollut taloudellisesti haastava. Toiminta ei ole ollut kannattavaa ja viime vuoden tuloksen odotetaan olevan tappiollinen. Palmialle pyritään etsimään omistaja, joka kykenee kääntämään yhtiön kannattavaksi”, sanoo Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön kokonaan, ja kaupungin eri toimijat yhdessä ovat Palmialle merkittävä asiakas. Yhtiön kaupungille tuottamat palvelut perustuvat kuitenkin nykyisin käytännössä kokonaan kaupungin tekemiin julkisiin kilpailutuksiin, joihin Palmia on osallistunut muiden markkinatoimijoiden kanssa. Näin ollen kaupungin omistuksen ja Palmialta ostettujen palveluiden välillä ei ole strategista yhteyttä, eikä kaupungin omistus ole tarpeen kilpailutettujen sopimusten mukaisten palvelujen varmistamiseksi.

Kaupunki jatkaa edelleen Palmian asiakkaana sopimusten mukaisesti

Kaupunki jatkaa edelleen Palmian asiakkaana kuten tälläkin hetkellä. Mahdollinen Palmian omistuksesta luopuminen ei vaikuta kaupungin ja yhtiön välisiin voimassa oleviin sopimuksiin, jotka perustuvat jo nykyisellään pääosin avoimiin kilpailutuksiin. Mahdollinen omistajuuden vaihtuminen ei vaikuta myöskään Palmian muiden asiakkaiden voimassa oleviin palvelusopimuksiin.

Palmian myyntiselvityksen arvioitu kesto päätöksentekovaiheineen on noin yhdeksästä kahteentoista kuukautta, eli Palmian mahdollinen myynti kaavaillaan toteutettavaksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Kaupunki päättää Palmian mahdollisesta myynnistä vasta myyntiselvityksen valmistumisen ja ostotarjousten saamisen jälkeen.

Henkilöstön asema on Palmiassa tärkeä palveluiden laadun takaamiseksi. Henkilöstön säännöllinen tiedonsaanti varmistetaan ja sitä tuetaan koko prosessin ajan.

Palmia Oy:n toimialana on ravintola- ja ruokapalvelut sekä kiinteistö-, siivous- ja turvallisuuspalvelut. Palmia tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kolmellatoista eri paikkakunnalla Etelä-Suomessa. Työntekijöitä on noin 2 400. Palmialla on myös tytäryhtiö Palmia Palvelut Oy. Merkittävimpiä asiakkaita ovat kaupungit, sote-toimijat ja suuret yritykset.

Kuva: Palmia