Ihmisiä Vuosaaressa kesällä 2020.

Helsinki tavoittelee innovatiivista vihreää elvytystä – ”Meillä on tarjota hankkeita, joiden tuloksista hyötyy koko Suomi”

Helsinki valmistelee ehdotuksensa hallituksen kestävän kasvun ohjelmaan, jonka toteutukseen EU:n myöntää 2,3 miljardin euron rahoituksen. Tavoitteena on rahoituksen kohdentaminen niin, että se nopeuttaa talouden vihreää rakennemuutosta ja digitaalista siirtymää sekä tukee innovatiivisten ja tehokkaampien julkisten palveluiden kehittämistä. Tässä Helsinki ja pääkaupunkiseutu ovat avainasemassa: pandemian aiheuttamat ongelmat ovat olleet valtakunnallisesti katsottuna omaa luokkaansa, mutta niin ovat myös uudistushankkeista saatavat hyödyt.

”Helsingin tavoitteena on kunnianhimoinen toimenpideohjelma, jonka työllisyys-, talous- ja päästövähennysvaikutukset hyödyttävät koko Suomea. Ryhdymme mielellämme innovatiivisten kokeilujen testilaboratorioksi, ja meillä on myös rahkeet varmistaa, että EU-varat käytetään vastuullisesti ja hankkeet toteutuvat aikataulussa,” Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Helsingin suunnitelmissa EU:n elvytysrahat kohdennettaisiin erityisesti puhtaita energiaratkaisuja ja liikkuvuutta sekä digitalisaatiota koskeviin hankkeisiin. Valmisteilla on myös Helsingin ja Rovaniemen kaupunkien sekä matkailualan keskeisten toimijoiden yhteinen esitys tukitoimista matkailualan elpymiseksi. Ehdotuksiaan kaupunki valmistelee myös muutoin tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten kuuden suurimman kaupungin ja elinkeinoelämän kanssa.

Toimivat puitteet digitalisaatiolle

Koronaviruspandemian pakottama siirtymä etätyöhön ja kriisin aikana kehittyneet uudet palvelumuodot ja sovellukset ovat esimerkkejä siitä, kuinka nopeasti ihmisten tarpeet voivat muuttua, ja kuinka suuri merkitys toimivalla digitaalisella infrastruktuurilla, nopeilla yhteyksillä ja datan hyödyntämisellä on kasvulle ja työllisyydelle sekä sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle ja hyvinvoinnille. Panostamalla näihin vahvistetaan koko Suomen kilpailukykyä.

”Kyse ei ole vain teknologiasta, vaan uudenlaisesta tavasta toimia. Digitalisaatio voi auttaa Suomea löytämään ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin kuten väestön ikääntymiseen, resurssien niukkuuteen ja eriarvoistumiseen. Sen avulla voidaan myös tarjota parempia palveluita nykyistä useammalle – myös heille, joita ei nyt aina tavoiteta,” kertoo Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar.

Kaupungit avainasemassa käytännön ilmastoratkaisujen tarjoamisessa

EU:n ja Suomen kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet tulevat edellyttämään lähivuosina merkittäviä muutoksia kaikilla toimialoilla rakentamisesta ja ruokatuotannosta luonnonvarojen käyttöön ja liikkumiseen.

”Kaupungit ovat avainasemassa käytännön ilmastoratkaisujen tarjoamisessa. Niiden käsissä on kansalaisten arki ja ne voivat tarjota alustan uusille kokeiluille. Pääkaupunkien ja suurten kaupunkien mittakaava myös näkyy: onnistuneilla toimilla voidaan alentaa päästöjä valtakunnallisesti merkittävällä tavalla,” sanoo Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Helsingin päästöjen vähentämisellä on keskeinen vaikutus koko Suomen näkökulmasta, ja EU:n elpymisrahaston tuella tahtia olisi mahdollista entisestään nopeuttaa. Helsingillä on edellytykset toteuttaa innovatiivisia puhtaan energiatuotannon ratkaisuja, jotka luovat myös kestävää kasvua ja uusia työpaikkoja. Näihin etsitään vauhtia myös parhaillaan käynnissä olevalla Helsinki Energy Challenge -kilpailulla.

Päästöt kuriin älykkäiden ja kestävien liikenneratkaisujen avulla

Älykkäät ja kestävät liikenneratkaisut ovat avain hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiselle. Mitä ketterämmin ja tehokkaammin julkisen liikenteen palveluita voidaan hyödyntää, sitä houkuttelevampi vaihtoehto ne ovat.
”Helsinki on jo älyliikenteen kansainvälinen edelläkävijä, jonka hankkeet toimivat inspiraationa ympäri maailmaa. Pääkaupunkiseudun uusien liikenneratkaisujen avulla saavutettavat liikenteen päästöjen vähennykset ovat kustannustehokas tapa toteuttaa Suomen ilmastotavoitteita, ja investointien työllisyysvaikutukset heijastuvat koko maahan,” korostaa apulaispormestari Sinnemäki.

”Kansallisessa elpymissuunnitelmassa on viime kädessä kyse Euroopan kyvystä toteuttaa vihreän kasvun ohjelmaa kriisistä huolimatta. Suomella on kaikki mahdollisuudet olla tässä edelläkävijä, ja Helsinki haluaa tukea tätä parhaansa mukaan. Siksi valmistelemme nyt ehdotuksia kansallisesti mahdollisimman vaikuttaviksi ja kustannustehokkaiksi hankkeiksi, joilla kriisistä taas noustaan. Kutsumme kiinnostuneita kumppaneita mukaan miettimään koko Suomea hyödyttäviä hankkeita,” pormestari Vapaavuori kuvaa tilannetta.

Lue lisää:

Helsinki Energy Challenge

Kuva: Lauri Rotko, Helsingin kaupungin aineistopankki.