Eija Lehvikko ja Leena Mäkelä.

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Eija Lehvikko ja Leena Mäkelä veivät ilmasto-opintokokonaisuuden lukion ykkösille

Eija Lehvikko ja Leena Mäkelä ovat tapaamassa kemian opettajaa Justus Mutasta, joka kuuluu myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -opintokokonaisuuden opettajiin.

Lukiolaisten ilmastoahdistus helpotti, kun tietoa Hiilineutraali Helsinki -ohjelmasta ja ilmastonmuutoksesta tuli lisää. Oppiminen Vuosaaren lukiossa oli suorastaan hauskaa, kun tieto karttui roolipelissä ja asiantuntijoita haastattelemalla.

Vuosaaren lukion opettajat Lehvikko ja Mäkelä opettivat syksyllä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoita Hiilineutraali Helsinki 2035 -opintokokonaisuudessa yhden jakson ajan. Lehvikko opettaa lukiossa äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä suomea, Mäkelä muun muassa biologiaa ja maantiedettä. Kokeilussa olivat heidän lisäkseen mukana lukion englannin ja kemian opettaja.

Opintokokonaisuus oli paljon tykätty

Lehvikon ja Mäkelän mielestä opintojaksokokeilu antoi heille itselleen ja mukana olleille 26 opiskelijalle paljon, vaikka se tiesi opetukseen ylimääräistä työtä. Opiskelijoiden palaute oli enimmäkseen kiitoksia.

– Opiskelijoilta tuli muun muassa kommentti, kuinka hienoa oli saada olla mukana mutta samalla tuntui surulliselta kaikkien niiden puolesta, jotka eivät olleet kokeilussa mukana, Lehvikko kertoo.

Vuosaaren lukion kokemukset ovat kiinnostaneet muissakin lukioissa, ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -opintokokonaisuutta on suunniteltu pakolliseksi kaikille Helsingin kaupungin lukioiden ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Novelleja, meemejä, argumentointia

Opintokokonaisuudessa kaupungin päästövähennysohjelma laajeni käsittelemään ilmastonmuutosta yleisemmin. Tapoja tutustua aihepiiriin oli useita. Lehvikko etsi kurssia varten ilmastonmuutosta käsitteleviä novelleja, ohjasi meemien tekemistä ja valmisti opiskelijoita argumentoimaan ilmastoneuvottelujen roolipelissä.

Roolipeli kokoontui yhteisen pöydän ääreen Mäkelän maantieteen tunnilla, jolloin muutaman hengen opiskelijaryhmät argumentoivat kuka ympäristöaktiivina, kuka esimerkiksi autoliikkeen edustajana.

Asiantuntijaverkosto haastateltavana

Mäkelä kokosi maantieteen tunteja varten tuttavapiiristään myös asiantuntijaverkoston, johon kuului EU-komission ilmastoviestinnän asiantuntija Brysselissä, Helsingin yliopiston tutkijatohtori, joka tutkii ruokapiirejä ja kestävää kehitystä, HSY:n energia-asiantuntija sekä Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin tutkimuskoordinaattori. Opiskelijat valmistelivat ryhmätyönä kysymykset ja haastattelivat asiantuntijoita.

Ilmassa oli hauskoja ideoita: kuinka mielenosoituksissa voisi olla siemenpommeja, multapaakkuja, joista voisi kasvaa vihreää hiiltä sitomaan. Idea jäi kytemään vastaisuuden varalle.

Huolia on hyvä puhutella

Lehvikon mielestä hänen kurssinsa muu sisältö ei kärsinyt ilmastoasioiden käsittelyn takia, vaan niistä tuli ikään kuin kattoteema opiskelulle.

Hän pohtii, että ilmastokysymykset huolestuttavat ja jopa ahdistavat osaa nuorista. Opintokokonaisuuden alussa moni opiskelijoista mietti, onko yksittäisen ihmisen tekemisillä tai tekemättä jättämisillä mitään merkitystä.

– Pyrimme luomaan toivoa, ja opintokokonaisuuden lopussa mielestäni yhä useampi tuntui luottavan siihen, että omilla tekemisillä on merkitystä.

Presidenttikin liputtaa hiilineutraalin Suomen puolesta

Opintokokonaisuuden päätteeksi opettajat ja opiskelijat kokoontuivat päätöstilaisuuteen, jossa muun muassa katsottiin yhdessä ote tasavallan presidentti Sauli Niinistön taannoisesta puheesta YK:ssa. Siinä hän kertoi, kuinka Suomen tavoitteena on olla vuoteen 2035 mennessä hiilineutraali maa.

– Puhe vahvisti meille, ettei hiilineutraalius ole vain meidän koulun juttu vaan että jopa presidenttimme kertoo siitä ylpeänä maailmalle, Mäkelä sanoo.

Kuva ja teksti: Kirsi Riipinen

Hiilineutraali Helsinki 2035

  • Helsingin kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä.
  • Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma kertoo, kuinka Helsinki pääsee päästövähennyksissä oikealle uralle. Ilmastovahdissa voit seurata tavoitteiden toteutumista. Vuosaaren lukion opintojaksokokeilussa toteutettiin Ilmastovahdin toimenpiteitä numero 90 (ilmastonmuutos koulutyössä), 92 (ympäristökasvatus) ja 93 (ilmastonmuutoksen koulutus). Kokeilu laajenee syksyllä 2021 ja muuttuu pakolliseksi opintokokonaisuudeksi kaikille lukion ensimmäisen luokan opiskelijoille.
  • Kaupunki pyrkii omien toimenpiteidensä avulla järjestämään asiat niin, että ilmastoystävällinen elämä olisi helsinkiläisille mahdollisimman helppoa.
  • Helsingin ilmastoteot -sivustolta saat lisätietoa kaupungin ilmastotyöstä.

Juttusarjassa esitellään hiilineutraalin Helsingin tekijöitä ympäri kaupunkiorganisaatiota. Jokaisella toimialalla ja liikelaitoksessa tehdään toimia, jotka tähtäävät päästövähennyksiin. Yhdessä teemme vaikuttavia tekoja hiilineutraalin Helsingin toteutumiseksi.