Helsingin seudun neljäntoista kunnan vaakunat.

Helsingin seudun yhteistyökokous käsitteli MAL-sopimusta 2020-2031

Helsingin seudun neljäntoista kunnan yhteistyökokous käsitteli valtion kanssa neuvoteltua maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusehdotusta ja suositti kunnille sopimuksen hyväksymistä.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus perustuu Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Sen tavoitteena on vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä, suunnitteluyhteistyön jatkuvuutta, kumppanuutta seudun kuntien ja valtion välillä. Sopimuksessa määritellään kestävää ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää sekä asumista ja elinympäristön laatua koskevat tavoitetilat ja kehityspolut sekä toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Sopimuksessa esitettävät konkreettiset toimenpiteet koskevat sopimuskauden ensimmäistä nelivuotisjaksoa 2020-2023. Sopimus tulee voimaan kaikkien sopijaosapuolten hyväksyttyä sen.

Yhteistyökokous kävi lisäksi lähetekeskustelun Porvoon ja Lohjan kaupunkien esityksestä tulla hyväksytyiksi Helsingin seudun yhteistyökokouksen jäseniksi. Asiaan päätettiin palata tarkempien arviointien valmistuttua.

Helsingin seudun neljätoista kuntaa ovat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Yhteistyökokoukseen osallistuvat kuntien ylimmät luottamushenkilöt.

Helsingin seudun yhteistyökokouksen esityslista 13.8.2020

Helsingin seudun yhteistyökokous