Ihmisiä kokouspöydän ääressä

Järjestökenttä toivoo kaupungilta yhteiskehittämistä, viestintää ja pysyvyyttä – järjestöyhteistyön malli etenee seuraavaksi päätöksentekoon

Helsinki valmistelee parhaillaan järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten kaupunkiyhteistä mallia osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta Helsingissä. Kaupunki kuuli helsinkiläisiä järjestöjä toukokuussa järjestetyissä tilaisuuksissa sekä verkkokyselyn kautta. Tilaisuuksiin osallistui noin 200 järjestötoimijaa ja kyselyyn saatiin hieman yli 100 vastausta.

Järjestöt odottavat selkeitä rakenteita ja avoimempaa viestintää yhteistyöhön kaupungin ja järjestöjen välillä. Uusi sote-lainsäädäntö korostaa järjestöyhteistyön merkitystä, mikä on huomattu myös järjestökentällä. Järjestöt toivovat myös lisää yhteiskehittämistä sekä sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Järjestöjen ja kaupungin välille toivotaan säännöllisiä tapaamisia, joissa on mahdollisuus vaihtaa kuulumisia, mutta myös vaikuttaa ja verkostoitua.

- On ilahduttavaa huomata, miten kiinnostuneita järjestöt ovat rakentamaan meidän kanssamme Helsinkiä. Yhteistyöllä saamme varmasti parempia palveluita asukkaille. Kuulemisessa tuli paljon meille jo tuttuja asioita mutta myös konkreettisia ehdotuksia systemaattisen yhteistyön uusista rakenteista, kertoo järjestöyhteistyötä valmistelevan työryhmän puheenjohtaja Johanna Seppälä kaupunginkansliasta.

Järjestöt näkevät oman roolinsa kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä keskeisenä. Järjestöjen toiminnan tunnistetaan itsessään edistävän hyvinvointia ja terveyttä lisäämällä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi järjestöt tukevat asukkaita erilaisissa elämäntilanteissa.

Järjestöt toivovat lisää asukastiloja eri puolille Helsinkiä. Järjestöjen mukaan asukastilaverkkoa tulisikin kehittää aktiivisesti. Asukastila-kysymyksissä olisi potentiaalia laajempaan yhteistyöhön eri toimijoiden kesken.

Pysyvyys ja jatkuvuus ovat järjestöjen mukaan toiminnan kannalta tärkeitä. Toisaalta järjestöt odottavat myös nopeaa reagointia ja ketteryyttä. Lisäksi järjestöt toivovat tukea ja ohjausta avustusten hakemiseen.

Kansliapäällikön asettama työryhmä valmistelee ehdotuksen kaupunkiyhteisestä järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten jakamisen mallista sekä avustustoiminnan organisoinnista kaupungilla. Esitys etenee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen uudistusjaoston käsittelyyn 30.5.

Lisätietoja:

Uutinen 29.4.2022 Helsinki kuulee järjestöjä sote-uudistuksen järjestöyhteistyön valmistelussa