Museon kaariovi.

Julkisia tiloja ja harrastustoimintaa avataan rajoitetusti kesäkuusta alkaen

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan torstaina 27.5.2021, että kirjastoja, museoita, maauimaloita, uimahalleja ja aikuisten kilpailutoimintaa ulkona avataan rajoitetusti tiistaina 1. kesäkuuta alkaen. Julkisten tilojen ja harrastustoiminnan avaamisessa noudatetaan lapset ja nuoret ensin -periaatetta sekä huomioidaan koronakriisin aikana korostetusti kärsineitä ryhmiä, kuten iäkkäitä, yksinäisiä, vähävaraisia ja lapsiperheitä.


Kirjastotilat
avataan enintään puolelle asiakasmäärästä 1.6.2021 alkaen ottaen huomioon voimassa oleva aluehallintoviraston päätös tartuntatautilain 58 d §:stä ja kahden metrin turvavälien mahdollistamisesta asiakkaille. Ryhmätoiminnan tilat ja lukusalit pysyvät suljettuina eikä omatoimikäyttöä avata. Istuinpaikat vähennetään niin, että turvavälit pystytään säilyttämään. Kirjastotiloissa tehdään myös muita järjestelyjä, joilla varmistetaan turvalliset etäisyydet esimerkiksi asiointikoneilla. Kirjastoissa seurataan asiakasmäärää ja tarvittaessa rajoitetaan sisäänpääsyä.

Museoiden ja kulttuuritalojen näyttelytilat sekä muut näyttelytilat avataan pienelle asiakasmäärälle tavalla, jossa kävijät voivat tosiasiallisesti säilyttää vähintään kahden metrin etäisyyden muihin kävijöihin 1.6.2021 alkaen. Yhdessä tilassa voi olla enintään 10 henkilöä kerrallaan ja koko museossa enintään 50 henkilöä. Salivalvojat seuraavat tilannetta ja ohjeistavat asiakkaita siten, että riittävä väljyys tiloissa varmistetaan. Mahdollisessa jonotuksessa huolehditaan etäisyyksistä.

Maauimalat ja uimahallit (pois lukien kunto- ja liikuntasalit) avataan avoimeen käyttöön enintään puolella normaalista asiakasmäärästä 1.6.2021 alkaen. Pukukaappeja suljetaan siten, että vähintään kahden metrin turvavälit mahdollistuvat.

Aikuisten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta
mahdollistetaan ulkona 1.6.2021 alkaen. Yleisöä voidaan ottaa aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevien määräysten puitteissa ja toiminta tulee järjestää kaupunkien terveysturvallisuusmääräykset huomioiden.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että yksityistilaisuudet rajataan sisätiloissa maksimissaan kymmeneen henkilöön ja ulkotiloissa maksimissaan 50 henkilöön 1.6.2021 alkaen. Toukokuun loppuun asti suositus on kuusi henkilöä riippumatta siitä, järjestetäänkö tilaisuus sisä- vai ulkotiloissa.

Koordinaatioryhmä perustaa linjauksensa epidemiologiseen arvioon ja kokonaisharkintaan koronatilanteen kehittymisestä ja linjauksia voidaan tarvittaessa muuttaa nopeastikin tilanteen niin vaatiessa.

Koronakoordinaatioryhmän aiemmin linjaamat, pääosin toistaiseksi voimassa olevat rajoitukset ja suositukset

Koronakoordinaatioryhmän aiemmin linjaamat rajoitukset ja suositukset ovat pääosin voimassa toistaiseksi. Linjaukset on tehty epidemiologiseen tilannekuvaan perustuen ja kokonaisarviointia käyttäen. Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Tosiasiallisen etäisyyden mahdollistaminen julkisissa tiloissa, tartuntatautilain väliaikainen 58 d §

Yksityisillä ja julkisilla toimijoilla on velvollisuus yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön järjestämisestä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Päätös koskee laajasti niin yksityisiä kuin julkisia asiakastiloja, pois lukien ravintolat. Jollei kontaktien välttäminen ole mahdollista, asiakastila voidaan aluehallintoviraston tai kunnan päätöksellä sulkea kokonaan.

Rajoitus on voimassa 15.6.2021 saakka. Päätöksen rajoituksesta on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty määräajaksi kuitenkin siten, että 25.5.2021–31.5.2021 sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään edelleen määräajaksi kuitenkin siten, että 1.6.2021–15.6.2021 sisätiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 henkilöä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Päätöksen rajoituksista on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Yksityistilaisuudet suositellaan rajoitettavaksi enintään kymmeneen henkilöön sisätiloissa ja enintään 50 henkilöön ulkotiloissa.

Suositus on voimassa 1.6.2021 lukien toistaiseksi.

Julkiset tilat

Yleisölle avoimet asiakastilat ovat pääsääntöisesti auki 1.6.2021 alkaen. Tilojen käyttöön liittyy useita henkilömäärä- ja muita rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Harrastustoiminta

Kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa rajoitetusti vuonna 2001 syntyneille ja sitä nuoremmille. Lasten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta on mahdollista ulkotiloissa.

Aikuisten ulkoharrastustoiminta on mahdollista rajoitetusti. Aikuisten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta on mahdollista ulkotiloissa 1.6.2021 alkaen.

Kaupunkien hallinnoimissa tiloissa ja alueilla edellytetään erillisten terveysturvallisuusohjeiden noudattamista vaatien järjestäjältä muun muassa terveysturvallisuussuunnitelmaa. Koordinaatioryhmä suosittelee samojen ohjeiden noudattamista kaikille toimijoille.

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Etätyö

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. 

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Kasvomaskin käyttö

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille kaikissa sisätiloissa kodin ulkopuolella.

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Lisää aiheesta
Helsinki – ajankohtaista koronasta
Helsinki-kanava 
Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä