Nuorukainen ja kirjastonhoitaja pitävät maskit päällä kirjastoautossa,  mukana lapsi maskitta.

Kaupungin tiloissa runsaasti koronaan liittyvää asiakasohjeistusta ja turvatoimenpiteitä

Helsingin kaupungin tiloissa on tehty lukuisia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.  Esimerkiksi asiakastilojen muutetut kalustejärjestelyt helpottavat turvavälien pitämistä ja erikieliset koronaohjeistukset ja kuulutukset muistuttavat kasvomaskin käytön ja käsihygienian tärkeydestä. Liikuntapalvelujen käyttäjiä pyritään suojaamaan erityisohjeilla. 

Koronaviruksen leviämistä vähennetään parhaiten pitämällä etäisyyttä toisiin ihmisiin. Kaupungin kulttuuritaloissa ja kirjastoissa huolehditaan turvavälien säilymisestä sekä asiakasmääriä tarvittaessa rajaamalla että sanallisin kehotuksin. 

Lasten ja nuorten toiminnassa asiakasmääriä ei rajoiteta, mutta sekä niissä että muissa palvelutiloissa kehotetaan turvavälien pitämiseen ja muihin leviämistä ehkäiseviin toimiin kolmikielisin julistein, sähköisellä näytöllä olevin ohjein sekä seitsemällä eri kielellä kaikuvin kuulutuksin. Niin ikään lattioissa olevat tarrat kehottavat turvavälien pitämiseen, ja osa niistä ohjaa käsienpesupisteelle. Käsidesiä on jatkuvasti saatavilla kaikissa tiloissa useissa eri paikoissa. Kirjastojen lukusaleista on poistettu joka toinen tuoli.  
 
 Kaikessa toiminnassamme tehdään muutoksia terveysturvallisuuden lisäämiseksi. Kirjastot, museot, nuorisotilat, uimahallit ja sisäliikuntapaikat ovat keskenään hyvin erilaisia. Asiakasmäärät ovat nyt normaalia pienempiä, joten palveluissa on hyvin tilaa. Henkilökuntamme seuraa asiakasmääriä tila- ja tilannekohtaisesti ja tarvittaessa rajaa asiakasmäärää, jotta palveluissa ei synny ruuhkia, kertoo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio.   

Kasvomaskit ja asiakkaiden ja henkilökunnan suojana 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kirjastoissa, nuorisotiloissa, museoissa ja kulttuuritaloissa asioitaessa. Myös henkilökunta käyttää kasvomaskia. Asiakaspalvelupisteille on asennettu pleksilasit suojaamaan sekä asiakkaita että henkilökuntaa. 

Liikuntapalvelujen käyttäjille erityisohjeita, jotta palvelutarjontaa voidaan jatkaa

Kaupungin sisäliikuntapaikoissa edellytetään kasvomaskin käyttöä kaikilta yli 15-vuotiailta muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana, elleivät terveydelliset syyt ole sen käytön esteenä.  
 
Tiloja, joissa maskinkäyttöä edellytetään ovat esimerkiksi Kisahalli, Liikuntamylly, Jääkenttäsäätiön jäähallit, Urheiluhallien uimahallit ja liikuntatilat.

Sisäliikuntatiloiksi katsotaan myös Kontulan skeittiparkki sekä nuorisotilojen liikuntasalit. Maskia tulee käyttää aulatiloissa, saapumis- ja kokoontumistiloissa, pukuhuoneissa, katsomoissa ja muissa vastaavissa tiloissa. Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.

Maskinkäyttövelvoite sisäliikuntatiloissa koskee myös henkilöstöä, tiloissa toimivia ulkopuolisia toiminnanharjoittajia. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti myös yksityisille toimijoille liikunta-alalla.  

Ryhmäliikuntatunneilla erityistoimia riskien minimoimiseksi

Työikäisten ja seniorien sisäliikuntatuntien − kuten jumppien, ohjattujen kuntosaliharjoitusten ja vesiliikunnan − ryhmäkokoja on pienennetty. Ryhmäliikuntatunneilla ei käytetä yhteisiä välineitä, liikuntatunteja on lyhennetty hieman niiden alusta ja lopusta siirtymisten väljentämiseksi ja tuntien sisältöä on muokattu tarpeen mukaan aiempaa vähemmän hengästyttäväksi.

Sisäliikuntatilojen pukeutumis- ja peseytymistilat pidetään avoinna, mutta niitä toivotaan käytettävän vain silloin, kun se on ehdottomasti tarpeen. Vaatteet tulee vaihtaa nopeasti ja niin, ettei pukuhuoneessa synny ruuhkaa. Koulujen liikuntatilojen käyttäjiltä edellytetään samoja toimintatapoja.

Harrastustoiminnassa on ryhmien sekoittumista vähennetty ja niiden sisääntuloa porrastettu. Saattajien ja huoltajien määrää tiloissa on vähennetty. Harjoituksia ja toimintaa on myös siirretty mahdollisuuksien mukaan ulos, osa puolestaan toteutetaan etänä. Harjoitusten sisältöä on myös muutettu. 

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteelle 45 asiakasta kerrallaan

Kaupunkiympäristön toimiala palvelee asiakkaitaan osoitteessa Työpajankatu 8. Kaupunkiympäristön toimitalon asiakaspalveluaulaan otetaan yhtä aikaa 45 asiakasta. Kaikki taloon tulijat vastaanotetaan ovella.

Asiakkaat ohjataan kulkemaan odotusalueelle tilanjakajilla. Odotusalueen tuolit on aseteltu siten, että on varmistettu turvallinen etäisyys muihin asiakkaisiin. Toimialan henkilöstö välttää tarpeetonta kulkua asiakaspalveluaulassa ja käyttää muita kuin pääsisäänkäyntejä. 

Lisää aiheesta
Helsingissä voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset
Helsinki – ajankohtaista koronasta

Kuva: Maarit Hohteri