Kaksi henkilöä tartunnan jäljitystyössä.

Kaupungin työntekijöitä tilapäisesti uusiin tehtäviin – Osaajapankki peruspalvelujen turvaamisen tukena

Koronaepidemian leviämisvaihe on lisännyt tietyissä kaupungin tehtävissä akuuttia työvoimatarvetta. Toisilla aloilla, kuten kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa, työvoimatarve on samanaikaisesti vähentynyt. Tilanteen vuoksi kaupunki sopii omasta työstään vapautuneiden työntekijöiden kanssa tilapäisestä siirtymisestä kriittisten peruspalvelujen toiminnan tueksi. Toimialojen välisiä henkilöstösiirtoja koordinoi viime kevään tapaan Osaajapankki.

”Henkilöstösiirtojen avulla pystymme varmistamaan resurssin kohdentumisen sinne, missä tarve on suurin ja kriittisin. Samalla voimme välttää lomautukset, vaikka työt ovat tilapäisesti vähentyneet tai kokonaan loppuneet joissain tehtävissä. Ilman henkilöstömme joustavuutta ja mahdollisuutta priorisoida tiettyjä tehtäviä, tilanne olisi huomattavasti hankalampi”, henkilöstöjohtaja Nina Gros toteaa.

Työvoimaa tarvitaan muun muassa tartunnanjäljitykseen, sairaaloihin, seniorikeskuksiin, jalkautuvaan koronaneuvontaan, vammaispalveluiden avustaviin tehtäviin sekä kouluihin ja päiväkoteihin.

Osaajapankin kautta tapahtuva henkilöstösiirto on tilapäinen ja kestää enintään kahdeksan viikkoa. Mikäli siirto jatkuu tätä pidempään, siitä sovitaan erikseen työntekijän kanssa. Palvelussuhteen ehdot säilyvät siirrossa ennallaan.

Suuri osa siirtyvistä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ei jääty aloilleen, kun osa palveluista suljettiin 30. marraskuuta ja merkittävä määrä henkilöstöä vapautui normaaleista työtehtävistään. Kirjastojen, kulttuurikeskusten, museoiden ja hallinnon työntekijöitä sekä liikunnanohjaajia ja nuoriso-ohjaajia tarttui haasteeseen ja on nyt siirtymässä kaupungin Osaajapankin kautta uusiin työympäristöihin erityisesti sosiaali- ja terveystoimialalle sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Esimerkiksi liikunnanohjaajia on siirtynyt päiväkoteihin ohjaamaan lasten liikkumista sekä edistämään kaupungin liikkumisohjelman tavoitteita ja kirjastonhoitajia epidemiologisen yksikön jäljityspuheluita tekemään.

”Uusiin tehtäviin tarjotaan koulutus, jonka myötä työntekijä pääsee oppimaan uutta ja saa laajemman näkymän Helsingin kaupungin palveluihin ja työtehtäviin”, kulttuurin ja vapaa-ajan henkilöstöpäällikkö Manna Torvinen toteaa.

Kuva: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viestintäpalvelut