Kaupunginhallitukselta jatkopäätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi

Kaupunginhallitus teki kokouksessaan 5.10. jatkopäätöksen perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta. Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat muun muassa nuorten jättämät aloitteet sekä Grundskolan Norsen Cygnaeus enheten -koulun perusparannuksen suunnitelma.

Kaupunginhallitus päätti määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista perusopetusta antavien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää perusopetuksen antamiseen tietyin edellytyksin. Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatautilain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antamaa suositusta.

Päätös on voimassa 11.10.-10.11.2020 tai kunnes asiasta toisin päätetään. Kyseessä on jatkopäätös: kaupunginhallitus teki edelliset tätä asiaa koskevat päätökset 10.8.2020 ja 31.8.2020.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan lisäksi nuorten jättämiä aloitteita sekä päätti esittää valtuustolle Grundskolan Norsen, Cygnaeus enheten -koulun perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä. Molemmat asiat etenevät valtuuston käsittelyyn.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.