Kaupunginhallitus päätti muutoksista vaalitoimikuntiin ja perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta

Kaupunginhallitus päätti 3.5. kokouksessaan muutoksista vuoden 2021 kuntavaalien vaalitoimikuntiin. Lisäksi kaupunginhallitus teki jatkopäätöksen perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta sekä merkitsi tiedoksi suunnitelman ensi vuoden talousarvion ja uuden kaupunkistrategian käsittelyaikataulusta.

Kaupunginhallitus päätti asettaa vuoden 2021 kuntavaaleihin yhden uuden vaalitoimikunnan ja muuttaa aiemmin asetettujen vaalitoimikuntien kokoonpanoa. Muutokset tehdään, koska vaalien siirryttyä kesäkuulle osa aiemmin vaalitoimikuntiin asetetuista jäsenistä on ilmoittanut olevansa estyneitä toimimaan vaalitoimikunnassa työn, matkan tai muun syyn vuoksi.

Vaalitoimikunnat huolehtivat ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella olevissa laitoksissa. Kuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa alkaa 28.5.2021 ja päättyy 8.6.2021. Varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021.

Jatkopäätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta

Kaupunginhallitus teki myös jatkopäätöksen perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta. Päätös on voimassa 7.5.–6.6.2021 tai kunnes asiasta toisin päätetään. Edelliset tätä asiaa koskevat päätökset on tehty kuukausittain elokuusta 2020 alkaen.

Ensi vuoden talousarvioehdotuksen ja kaupunkistrategian käsittelyaikataulu

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestyksen sekä aikataulun valtuuston strategiatyöhön 2021–2025 varautumiseen.

Suunnitellun aikataulun mukaan ensi vuoden talousarvioehdotuksen laatimisohje ja raami tulisivat kaupunginhallituksen käsittelyyn 16.8.2021. Pormestarin talousarvioesitys vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus 2022–2024 esiteltäisiin lokakuun lopussa ja kaupunginvaltuusto päättäisi näistä 8.12.2021.

Kaupunkistrategian 2021–2025 valmistelu etenisi elokuussa pidettävän kaupunginvaltuuston strategiaseminaarin jälkeen kaupunginhallituksen käsittelyjen kautta valtuuston päätettäväksi lokakuussa.

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa. Kaupungin strategiatyön vakiintunut käytäntö on ollut, että valtuusto päättää kaupunkistrategian valtuustokauden alussa. Uusi valtuustokausi alkaa 1.8.2021.


Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Mikko Ahon eroilmoituksen kaupunkiympäristön toimialajohtajan virasta. Aho siirtyy eläkkeelle 1.10.2021 alkaen. Viran täyttämiseksi käynnistetään julkinen hakumenettely.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.