Läksyt. Kuva: Marja Väänänen.

Kaupunginhallituksen päätös antaa mahdollisuuden perusopetuksen poikkeusjärjestelyihin

Helsingin kaupunginhallitus päätti perusopetuksen tilojen turvallisen käytön varmistamiseksi, että opetus voidaan toteuttaa poikkeuksellisin opetusjärjestelyin kuten yhdistämällä etäyhteyksiä ja lähiopetusta. Yhdistelmämallin mukaisesti osa luokista voi työskennellä vuorollaan lyhytaikaisesti etäopetuksessa. Oppilaiden oikeus opetukseen toteutetaan myös mahdollisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana.

Perusopetuslain mukaan, jos opetusta ei tartuntatautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä.

Perusopetuslain muutos on voimassa määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun ja sen tarkoituksena on nimenomaan mahdollistaa paikallinen päätöksenteko, jolla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäminen voidaan hoitaa turvallisesti epidemian aikanakin.

Kaupunginhallituksen päätös on edellytys sille, että epidemiatilanteen niin vaatiessa opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päättää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen. Näin ollen, mikäli poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin päädyttäisiin, voitaisiin vuosiluokkien 4-6 ja 7-10 opetus järjestää kolmen viikon jaksoissa siten, että osa vuosiluokista on viikon etäopetuksessa ja kaksi viikkoa lähiopetuksessa. Mikäli koulun tilat mahdollistavat, järjestettäisiin opetus 4-5-luokkalaisille lähiopetuksena.

Lähiopetusta annetaan kuitenkin aina 1-3-luokkalaisille, erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaille sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille.

Helsingin kaupungin suomenkielisessä esiopetuksessa sekä peruskouluissa ja lukiossa lukuvuosi alkaa torstaina 13.8. Ruotsinkielisissä kouluissa lukuvuosi alkaa tiistaina 18.8.

Helsingin Saksalaisen koulun perusparannukseen 750 000 euron laina

Kaupunginhallitus myönsi Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:lle 750 000 euron suuruisen lainan koulukiinteistössä tehtäviin perusparannuksiin.

Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry ylläpitää Helsingin Saksalaista koulua, joka toimii yhdistyksen omistamassa kiinteistössä Kampissa. Koulurakennus on valmistunut vuonna 1933, ja sitä on laajennettu myöhemmin. Muutostöiden avulla koulu saa käyttöönsä yli 140 neliömetriä uusia opetustiloja.

Koulussa on tällä hetkellä yli 650 oppilasta ja se on ainoa koulu, joka tarjoaa saksankielistä opetusta ja saksalaisen Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon pääkaupunkiseudulla. Koulun toiminta perustuu Suomen ja Saksan väliseen sopimukseen kulttuuriyhteistyöstä. Saksan ulkoministeriön projektille myöntämä 750 000 euron rahoitus kattaa kolmasosan arvioiduista kokonaiskustannuksista.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Kaupunginhallituksen kokousajat syyskaudella 2020

Kaupunginhallitus kokoontuu syyskaudella 14.12. asti maanantaisin klo 16.00, lukuunottamatta 7.9. ja 12.10., jolloin ei pidetä kokouksia. Aamukoulukokoukset: 3.9., 8.10. ja 26.11.2020.

Lisää aiheesta:

Koulujen työ- ja loma-ajat