Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto käsitteli HUS-asioita

Jaosto kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen 15.6. ja käsitteli HUS-yhtymän ensimmäisen yhtymäkokouksen valmistelutilannetta sekä kaupungin organisoitumista suhteessa HUS-yhtymän päätöksentekoon.

Jaosto merkitsi tiedoksi HUS-yhtymän ensimmäisen yhtymäkokouksen valmistelutilanteen. Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä vastaa ensimmäisen yhtymäkokouksen koollekutsumisesta. Ensimmäinen yhtymäkokous järjestetään 7.7.2022. Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä käsittelee kokouksessaan 16.6.2022 yhtymäkokoukselle esitettävät asiat.

Ensimmäisessä yhtymäkokouksessa esitetään hyväksyttäväksi muun muassa HUS-yhtymän hallintosääntö sekä nimetään yhtymän hallituksen jäsenet. Joistain hallintosäännön määräyksistä käydään vielä poliittisia keskusteluja Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden kesken.

Jaosto merkitsi lisäksi tiedoksi tilannekatsauksen Helsingin kaupungin organisoitumisesta suhteessa HUS-yhtymän päätöksentekoon.

Jaosto kokoontuu taas syksyllä

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudisjaosto jää kesätauolle ja kokoontuu seuraavan kerran 1. syyskuuta.

Syksyn kokousajat löytyvät jaoston verkkosivuilta.

Kaikki kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kunnes pöytäkirja ilmestyy. Jaoston pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston tehtävänä on ohjata uudistuksen toimeenpanoa, välittää valmisteluun luottamushenkilöiden näkemyksiä ja tehdä tarvittavat päätösesitykset kaupunginhallitukselle. Jaosto on perustettu määräajaksi ja se toimii 31.12.2022 saakka.