Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päätti uudelleenjäsentelytarpeista ja pelastuspalveluiden hallinnosta

Jaosto päätti kokouksessaan 2.5. kehottaa toimimaan Helsingin sote-uudistuksen uudelleenjärjestelyn valmistelussa niin, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala jatkaa toimijana sosiaalisen luototuksen, Helsingin Lapset SIB -sopimuksen ja pelastuskoulun asioissa sekä palvelukeskustoiminnan päätoimijana.

Jaosto päätti myös kehottaa toimimaan valmistelussa siten, että kaupungin virastot, liikelaitokset ja muut toimialat (kunta) jatkavat toimijana asukastalotoiminnan, osallistuvan budjetoinnin ja ruoka-aputoiminnan järjestäjänä.

Jaosto kehottaa lisäksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala huolehtii kaupungin väestösuojien ylläpidosta kaupungin kustannuksella. Asiasta sovitaan tarkemmin uuden toimialan ja kunnan välillä.

Helsingin kaupungin järjestöyhteistyötä ja järjestöavustustoimintaa koskeva kaupunkiyhteinen malli sekä kehitysvammaisten lomatoiminta valmistellaan erikseen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelukokonaisuuksien organisaation rakenne selvillä

Jaosto päätti, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hallinnon organisaatioon muodostetaan pelastuslaitoksen hallintopalvelut -palvelu 1.1.2023 alkaen.

Pelastustoimen palvelukokonaisuuteen perustetaan

  1. pelastustoiminnan palvelut
  2. riskienhallinnan palvelut
  3. huoltovarmuuspalvelut ja
  4. pelastuskoulu.

Lisätietoja pelastustoimen palvelukokonaisuudesta löytyy esityksestä.

Jaosto päätti peruttaa 16.5. kokouksen. Seuraavan kerran jaosto kokoontuu 30.5.

Kaikki kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kunnes pöytäkirja ilmestyy. Jaoston pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston tehtävänä on ohjata uudistuksen toimeenpanoa, välittää valmisteluun luottamushenkilöiden näkemyksiä ja tehdä tarvittavat päätösesitykset kaupunginhallitukselle. Jaosto on perustettu määräajaksi ja se toimii 31.12.2022 saakka.