Helsingin kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto sai katsauksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinaatiorakenteesta

Jaosto kokoontui 7.4. Kokouksessa merkittiin tiedoksi katsaus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinaatiorakenteesta.

Sote-uudistuksen lainsäädäntömuutosten myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön on säädetty uusia tehtäviä, joiden takia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle asetettuihin nykyisiin tehtäviin ja ohjausrakenteisiin saatetaan tarvita muutoksia. Vuoden 2022 aikana arvioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinaatiorakenteen mahdollisia muutostarpeita sekä valmistellaan uusien tehtävien toimeenpanoa.

Kaikki kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kunnes pöytäkirja ilmestyy. Jaoston pöytäkirjat ovat luettavissa täällä