Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto sai katsaukset HUS-sopimusten valmistelusta

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päätti merkitä kokouksessaan 10.3. tiedoksi HUS-yhtymän perussopimuksen valmistelun ajankohtaiskatsauksen. Jaosto kehotti samalla Helsingin kaupungin HUS-Uudenmaan poliittisen seurantaryhmän jäseniä käymään tarvittavat poliittiset keskustelut perussopimuksen hyväksymisestä.

Jaosto merkitsi tiedoksi myös HUS-järjestämissopimuksen valmistelusta saadun katsauksen. HUS-yhtymän perustamisen jälkeen palveluiden järjestämisvastuita tullaan tarkentamaan HUS-järjestämissopimuksessa, joka on Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä HUS-yhtymän keskinäinen sopimus keskinäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi.

HUS-järjestämissopimuksen sisällöstä, sopimuksen valmistelusta ja toteutumisen seurannasta, sopimuksen hyväksymis- ja muuttamismenettelyistä sekä sopimukseen kohdistuvasta valtioneuvoston toimivallasta määrätään tarkemmin laissa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla.

Jaosto sai lisäksi ajankohtaiskatsauksen tiettyjen toimintojen uudelleenjärjestelytarpeista. Vuoden 2022 aikana arvioidaan muun muassa sosiaali- ja terveystoimialan järjestöavustusten ja - yhteistyön, palvelukeskustoiminnan, asukastalotoiminnan ja ruoka-aputoiminnan, pelastuslaitoksen ylläpitämien väestönsuojien sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan järjestämän kehitysvammaisten lomatoiminnan uudelleenjärjestelyn tarvetta sekä erilaisia vaihtoehtoja.

Kaikki kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kunnes pöytäkirja ilmestyy. Jaoston pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston tehtävänä on ohjata uudistuksen toimeenpanoa, välittää valmisteluun luottamushenkilöiden näkemyksiä ja tehdä tarvittavat päätösesitykset kaupunginhallitukselle. Jaosto on perustettu määräajaksi ja se toimii 31.12.2022 saakka.