Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto käsitteli HUS-yhtymän talousraamia sekä järjestöyhteistyötä

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päätti kokouksessaan 6.6. todeta Helsingin kaupungin kantana, että HUS-yhtymän talousarvioraami tulee valmistella seuraavien laskentaperusteiden mukaisesti.

  • laskennan lähtölukuna toimii valtionrahoituksen pohjana olevat HUSin tilastoidut kustannukset
  • jäsenmaksuosuuksien määrittämisessä käytettävä kustannustason muutos lasketaan hyvinvointialueiden kustannustason indeksiin perustuen tiliryhmittäin
  • kustannustason muutos sisältää myös poistot ja nettorahoituskulujen kasvun
  • jäsenmaksuosuuksien määrittämisessä käytettävä palvelutarpeen muutos lasketaan ikäryhmittäiseen väestökasvuun perustuen
  • kapitaatioperusteiset erät (ensihoito, myrkytystietokeskus, lääkärihelikopteritoiminta, hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetus) sekä terveyskeskuspäivystys lasketaan arvioituun palvelunkäyttöön perustuen
  • HUS-yhtymälle asetettava tuottavuustavoite 1 % koskee yhtymän toimintakuluja kokonaisuudessaan

Lisäksi jaosto totesi, että edellä mainittuihin laskentaperusteisiin perustuva talousarvioraami ei välttämättä ole lopullinen, koska Uudenmaan hyvinvointialueille tuleva valtion kokonaisrahoitus ei vielä ole selvillä ja tietojen tarkentuessa talousarvioraami voi muuttua. Mahdollisista muutoksista päätetään erikseen ja edellä tarkoitettuja laskentaperusteita voidaan tuolloin tarvittaessa muuttaa.

Järjestöyhteistyöhön ja -avustuksiin uusi malli

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto merkitsi tiedoksi Järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten kaupunkitasoinen malli -työryhmän työskentelyn tulokset.

Samalla jaosto merkitsi tiedoksi, että järjestöyhteistyötä, kaupungin avustustoimintaa, asukastoimintaa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiota suunnitellaan jatkossa sovittujen päälinjojen mukaisesti. Päätetyt linjaukset olivat muun muassa:

  • Kaupungin avustustoiminnan muutoksissa keskitytään sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sekä kunta-Helsingin väliseen vastuunjakoon. Kunta-Helsingin sisäistä avustustoiminnan työnjakoa ei muuteta.
  • Kaupunginkansliaan keskitetään keskushallinnon sekä sosiaali-, terveys- ja pelastusavustusten hallinnollinen käsittely ja valmistelu.
  • Järjestöyhteistyön edistämiseksi perustetaan kaupunkitasoinen järjestöneuvottelukunta sekä tarvittaessa toimialatasoisia järjestöneuvottelukuntia.

Lue kaikki linjaukset päätöstiedotteesta.

Kaikki kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kunnes pöytäkirja ilmestyy. Jaoston pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston tehtävänä on ohjata uudistuksen toimeenpanoa, välittää valmisteluun luottamushenkilöiden näkemyksiä ja tehdä tarvittavat päätösesitykset kaupunginhallitukselle. Jaosto on perustettu määräajaksi ja se toimii 31.12.2022 saakka.

Lisätietoja:

Sote-uudistus Helsingissä