Kuvituskuva Itäväylästä Kulosaaren kohdalla. Kuva: Paavo Jantunen

Kaupunginhallitus antoi lausunnon tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta ELY-keskukselle

Kaupunginhallitus antoi 22. marraskuuta kokouksessaan lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2022–2025. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Kampin Kottaraisen korttelin asemakaavan muutoksen.

Lausunnossaan ELY-keskukselle kaupunginhallitus toteaa, että tienpidon rahoituksen määrä on vähäinen suhteessa korjausvelkaan ja investointien tarpeisiin. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon rahoitustasoa tulee nostaa pysyvästi, sillä alueen liikkujat ja tavaramäärät sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat maankäytön ja talouden kehityksen myötä.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että valtion osallistuminen tieverkon kehittämishankkeisiin siten, että se tukee Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmassa ja MAL-sopimuksessa 2020–2031 esitettyjä alueellisia asuntotuotantotavoitteita, on perusteltua. Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat Hämeenlinnanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymä, Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymä.

Myös maanteiden meluntorjuntahankkeita tulee kiirehtiä kasvavien meluhaittojen vähentämiseksi. Uusien meluesteiden sekä vanhojen meluesteiden parantamisen tarve tulee ottaa suunnitelmassa paremmin huomioon.

Kampin Kottaraisen korttelin kaavaratkaisu etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan Kampin Kottaraisen korttelin asemakaavan muutoksen. Kaavamuutos koskee Kojamo Oy:n kaupungilta ostamaa entistä Metropolian ammattikorkeakoulun tonttia, joka sijaitsee Eerikinkadun, Albertinkadun ja Kalevankadun välissä Kampissa.

Metropolian opetustoiminnan muutettua Myllypuroon Kampin korttelin käyttötarkoitus muutetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Kaava mahdollistaa myös tontilla olevien nykyisen asuinsiiven ja autolaboratorion purkamisen, ja niiden tilalle asuinrakennusten lisärakentamisen.

Kaavaratkaisun tavoitteena on suojella vanhat rakennukset, kehittää keskustan elinvoimaisuutta, mahdollistaa monipuolisia sijaintipaikkoja yrityksille sekä edistää kaupunginosan elävyyttä, omaleimaisuutta ja turvallisuutta. Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.


Kuva: Paavo Jantunen