Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöraportin 2019

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 30.3. kaupungin henkilöstöraportin 2019. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muutoksen sekä kuntalaisten ja nuorten tekemät aloitteet ajalta 1.7.–31.12.2019.

Kaupungin henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henkilöstöstä ja niistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä, joilla edistetään hyvää henkilöstökokemusta ja siten kaupunkistrategian toteutumista.

Kaupungin henkilöstömäärä oli 37 459 vuodenvaihteessa 2019/2020. Henkilöstömäärä väheni 197 henkilöllä edellisestä vuodesta. Lasku selittyy sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön määrän pienenemisellä organisatoristen muutosten ja liikkeenluovutusten takia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelut ovat vastaavasti laajentuneet kasvavan palvelutarpeen myötä.

Kaupungin henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi valmisteltiin viime vuonna organisaatiomuutosta, jonka seurauksena vuoden 2020 alussa aloitti uusi Henkilöstön saatavuus -yksikkö. Resursseja kohdennettiin työnantajamarkkinointiin ja rekrytointikanavia kehitettiin. Myös johtamiseen ja toimintakulttuurin uudistamiseen panostettiin.

Palkkakehityssuunnitelman kautta varhaiskasvatuksen opettajien, lastenhoitajien, päiväkodin johtajien ja sosiaalityöntekijöiden palkkoja nostettiin.

Kaupungin henkilöstön sairaus- ja työtapaturmaprosentti laski 4,7 prosenttiin. Työtapaturmamäärät pysyivät samalla tasolla edellisvuosiin nähden. Henkilöstökyselyt (Kunta10 2018 ja Työterveyskysely 2019) osoittivat, että henkilöstö kokee tekevänsä merkityksellistä työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kampin hiljentymiskappelille lisää asiakastiloja

Kaupunginhallitus hyväksyi Kampin hiljentymiskappelin uuden asemakaavan, joka mahdollistaa kappelin asiakastilojen laajentamisen. Uutta kerrosalaa tulee 70 kerrosneliötä. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kappelin sivurakennuksen jalustaosa laajenee ja Simonpuistikkoon johtava porras jää rakennuksen taakse. Puinen kappelirakennus pysyy ennallaan.

Vuonna 2012 valmistunut hiljentymiskappeli on tärkeä osa kirkon sosiaalityötä keskellä kaupunkia. Asiakastilojen laajennus parantaa kappelin edellytyksiä vastaanottaa asiakkaita ja järjestää tilaisuuksia.

Lopullisen päätöksen asemakaavan muuttamisesta tekee kaupunginvaltuusto.

Kunnan asukkaiden ja nuorten aloitteet

Kaupunginhallitus käsitteli kunnan asukkaiden ja nuorten jättämiä aloitteita ajalta 1.7.–31.12.2019. Tällä ajalla kunnan asukkaiden aloitteita jätettiin neljä kappaletta, ja ne koskivat kaupungin liittymistä ikäystävällisten kuntien verkostoon, Malmin lentokentän säilyttämistä, Helsingin ja Vantaan välisen kuntarajan siirtämistä ja miljoonan uuden puun istuttamista Helsinkiin.

Nuorten, 13–17-vuotiaiden helsinkiläisten tekemiä aloitteita jätettiin yhteensä 12 kappaletta heinä–joulukuussa 2019. Aloitteet koskivat muun muassa kaupungin kesätyöntekijöiden ikärajaa, kameravalvonnan lisäämistä, ruotsin kielen opetusta ja nuorisopalveluja.

Nuorisoneuvosto toteaa nuorten aloitteista kaupunginvaltuustolle jättämässään lausunnossa, että aloitekanava on viime vuosina kehittynyt. Vastausaika aloitteisiin on lyhentynyt ja vastaukset ovat kattavampia, konkreettisia ja paremmin perusteltuja.

Sekä kunnan asukkaiden että nuorten aloitteet käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.


Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.