Kaupunginhallitus hyväksyi kotihoidon pysäköintitunnusten myöntämisehdot

Kaupunginhallitus hyväksyi 30.11. kokouksessaan kotihoidon pysäköintitunnusten myöntämisehdot. Kotihoidon pysäköintitunnus voidaan myöntää kunnan kotipalvelun, asumispalvelun tai kotisairaanhoidon tehtävää varten sekä vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon tehtäviä varten.

Tunnus oikeuttaa pysäköimään kadulla tai muulla kunnan hallinnoimalla alueella liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta, kuten

  • maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta,
  • alueella, jossa pysäköinti on kielletty Pysäköinti kielletty -liikennemerkillä,
  • tai rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajattu.

Lisäksi tunnus oikeuttaa pysäköinnin pihakadulla muuallekin kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle.

Pysäköintitunnuksesta peritään 100 euron kertamaksu. Tunnus on ajoneuvokohtainen ja se myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi koko kaupungin alueelle.

Pysäköintitunnuksen myöntää Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala sosiaali- ja terveystoimialan tai HUSin hakemuksesta. Tunnuksen myöntäminen yksityiselle toimijalle edellyttää, että se toimii kunnan kilpailutettuna tai palvelusetelipalveluntuottajana.

Karkean arvion mukaan kotihoidossa tehdään vuosittain noin kolme miljoonaa asiakaskäyntiä, joista noin puolet autolla. Pysäköintitunnuksia on arvioitu hankittavan noin 600 kappaletta julkisille toimijoille. Yksityisten toimijoiden tunnusmäärästä ei ole tarkkaa arviota, mutta sen oletetaan olevan vähäisempi.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen hankesuunnitelma etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman. Hankkeen laajuus on noin 10 350 brm2 ja rakentamiskustannusten enimmäishinta 48 044 000 euroa.

Hankesuunnitelma koskee Stadin ammatti- ja aikuisopiston rakennus- ja talotekniikka-alojen uudisrakennuksena toteutettavaa oppilaitosta, joka sijoittuu Myllypuroon Kehä I:n varteen ammattikorkeakoulu Metropolian läheisyyteen. Uudisrakennus korvaa Vuokkiniementien, Abraham Wetterintien ja Sturenkadun toimipisteiden rakennus- ja talotekniikka-alojen tällä hetkellä käytössä olevat tilat.

Oppilaitoksen sijoittaminen Myllypuroon perustuu Helsingin strategiaohjelman kirjaukseen 2017, jonka mukaan Helsingissä panostetaan fyysisiin oppimisympäristöihin, jotka edistävät työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista. Myllypuroon ammattikorkeakoulu Metropolian yhteyteen muodostetaan kansainvälisesti kiinnostava rakennusalan kampus, jossa koulutetaan ammattikorkeakoulutason ja toisen asteen ammattilaisia.

Lopullisen päätöksen hankesuunnitelmasta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaupunginvaltuustolle selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle selvityksen vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Kaupunginhallitus sekä asianomaiset lautakunnat antoivat toukokuussa lausunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. Lausunnoissa esitettiin, millaisiin toimenpiteisiin kaupunginkanslian ja toimialojen oli tarkoitus ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Selvitys on luettavissa täällä (pdf)

Kaikki kaupunginhallituksen 30.11. kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteesta.